We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Man's way leads to a hopeless end -- God's way leads to an endless hope.

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 48:1-15.

Index: Afrikaans

 

Psalms 48

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

48:1 ‘n Lied. ‘n Psalm van die kinders van Korag.

48:2 Die HERE is groot en baie lofwaardig in die stad van onse God, sy heilige berg!

48:3 Skoon deur sy verhewenheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noordekant, die stad van die groot Koning!

48:4 God het Hom in sy paleise bekend gemaak as ‘n rotsvesting.

48:5 Want kyk, die konings het bymekaargekom, tesame opgetrek.

48:6 Skaars het hulle dit gesien, of hulle het verstom, verskrik geword, in angs weggevlug.

48:7 Bewing het hulle daar aangegryp, smart soos van een wat baar.

48:8 Deur die oostewind verbreek U die skepe van Tarsis.

48:9 Soos ons gehoor het, so het ons gesien in die stad van die HERE van die leërskare, in die stad van onse God: God sal dit bevestig tot in ewigheid. Sela.

48:10 o God,ons dink aan u goedertierenheid binne-in u tempel!

48:11 Soos u Naam, o God, so is u roem tot die eindes van die aarde toe;u regterhand is vol geregtigheid.

48:12 Laat die berg Sion bly wees, laat die dogters van Juda juig oor u oordele.

48:13 Gaan rondom Sion, trek daaromheen, tel sy torings;

48:14 let op sy skanse, wandel deur sy paleise, sodat julle dit aan die volgende geslag kan vertel,

48:15 dat hierdie God onse God is, vir ewig en altyd; Hy sal ons lei tot die dood toe.

 


image_print