We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

If thankfulness does not move us to serve God, then we do not truly understand who our God is and what He has done in our behalf. Without gratitude for Christ’s sacrificial love, our duty will become nothing more than drudgery and our God nothing more than a dissatisfied boss.
Bryan Chapell

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 54:1-9.

Index: Afrikaans

 

Psalms 54

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

54:1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. ‘n Onderwysing van Dawid,

54:2 toe die Sifiete gekom en aan Saul gesê het: Het Dawid hom nie by ons weggesteek nie?

54:3 o God, verlos my deur u Naam, en doen aan my reg deur u mag!

54:4 o God, hoor my gebed, luister na die woorde van my mond!

54:5 Want vreemdes staan teen my op, en tiranne soek my lewe; hulle stel God nie voor hul oë nie. Sela.

54:6 Kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun.

54:7 Hy sal my vyande die kwaad vergelde. Vernietig hulle in u trou!

54:8 Vrywillig wil ek aan U offer; ek wil u Naam, o HERE, loof, want dié is goed;

54:9 want dié het my uit alle benoudheid gered, en my oog het met welgevalle op my vyande neergesien.