We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Our God is an *_AWESOME_* God!

Let Him therefore send and do what He will. By His grace, if we are His, we will face it, bow to it, accept it, and give thanks for it. God’s Providence is always executed in the ‘wisest manner’ possible. We are often unable to see and understand the reasons and causes for specific events in our lives, in the lives of others, or in the history of the world. But our lack of understanding does not prevent us from believing God.
Don Fortner

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 76:1-13.

Index: Afrikaans

 

Psalms 76

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

76:1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. ‘n Psalm van Asaf. ‘n Lied.

76:2 God is bekend in Juda, sy Naam is groot in Israel.

76:3 Ook het in Salem sy tent verrys en in Sion sy woning.

76:4 Daar het Hy die blitspyle van die boog verbreek, skild en swaard en oorlog. Sela.

76:5 Glansryk is U, heerlik van die roofberge af!

76:6 Geplunder is die sterkes van hart; hulle het hul slaap gesluimer, en geeneen van die dapper manne het hulle hande gevind nie.

76:7 Deur u dreiging, o God van Jakob, het strydwa en perd saam bedwelmd geraak.

76:8 U, vreeslik is U, en wie kan voor u aangesig bestaan as u toorn uitgebreek het?

76:9 Uit die hemel het U ‘n oordeel laat hoor; die aarde het gevrees en stil geword,

76:10 toe God opgestaan het vir die gerig, om al die ootmoediges van die land te verlos. Sela.

76:11 Want die grimmigheid van die mens moet U loof; met die oorblyfsel van grimmighede gord U Uself.

76:12 Doen geloftes en betaal dié aan die HERE julle God! Laat almal wat rondom Hom is, geskenke bring aan die Vreeslike,

76:13 wat die trots van die vorste wegsny, vreeslik is vir die konings van die aarde.