We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Don't Wait For the Hearse to Take You to Church

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 77:1-21.

Index: Afrikaans

 

Psalms 77

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

77:1 Vir die musiekleier; op die wysie van: Jedútun. ‘n Psalm van Asaf.

77:2 My stem is tot God en ek roep; my stem is tot God, dat Hy na my kan luister.

77:3 Op die dag van my benoudheid soek ek die HERE; snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word; my siel weier om getroos te word.

77:4 As ek aan God dink, moet ek steun; peins ek, dan versmag my gees. Sela.

77:5 U hou my ooglede oop; ek is onrustig en kan nie spreek nie.

77:6 Ek dink oor die dae van die voortyd, oor die ou, ou jare.

77:7 Ek wil dink aan my snarespel in die nag, wil peins met my hart, en my gees deurvors:

77:8 Sal die Here vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie?

77:9 Hou sy goedertierenheid vir altyd op? Is dit met die belofte gedaan van geslag tot geslag?

77:10 Het God vergeet om genadig te wees? Of het Hy in toorn sy barmhartighede toegesluit? Sela.

77:11 Toe het ek gesê: Dit is my grootste bekommernis dat die regterhand van die Allerhoogste verander!

77:12 Ek dink aan die dade van die HERE; ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd

77:13 en al u werk oordink, en ek wil peins oor u dade.

77:14 o God, u weg is in heiligheid. Wie is ‘n groot God soos God?

77:15 U is die God wat wonders doen; U het u sterkte onder die volke bekend gemaak.

77:16 U het u volk met ‘n sterk arm verlos, die kinders van Jakob en van Josef. Sela.

77:17 Die waters het U gesien, o God, die waters het U gesien, hulle het gebewe; ja, die watervloede het gesidder.

77:18 Die wolke het water uitgegiet,die hemele het donder laat hoor, ook het u pyle rondgevlieg.

77:19 U rollende donder het weerklink;bliksems het die wêreld verlig;die aarde het gesidder en gebewe.

77:20 U weg was in die see en u paaie in groot waters, en u spore was nie te beken nie.

77:21 U het u volk soos skape gelei deur die hand van Moses en Aäron.