We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

God is bigger than any church

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 118:1-29.

Index: Afrikaans

 

Psalms 118

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

118:1 Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

118:2 Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

118:3 Laat die huis van Aäron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

118:4 Laat die wat die HERE vrees, dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

118:5 Uit die benoudheid het ek die HERE aangeroep; die HERE het my verhoor in die ruimte.

118:6 Die HERE is vír my; ek sal nie vrees nie: wat kan ‘n mens my doen?

118:7 Die HERE is vír my as my helper; so sal ék dan neersien op die wat my haat.

118:8 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.

118:9 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op edeles te vertrou.

118:10 Al die heidene het my omsingel; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.

118:11 Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.

118:12 Hulle het my omsingel soos bye- hulle is uitgeblus soos ‘n doringtakvuur; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.

118:13 Jy het my hard gestamp om my te laat val, maar die HERE het my gehelp.

118:14 Die HERE is my sterkte en psalm, en Hy het my tot heil geword.

118:15 ‘n Stem van gejubel en van heil is in die tente van die regverdiges: die regterhand van die HERE doen kragtige dade.

118:16 Die regterhand van die HERE verhef; die regterhand van die HERE doen kragtige dade.

118:17 Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die HERE vertel.

118:18 Die HERE het my hard gekasty, maar my aan die dood nie oorgegee nie.

118:19 Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid; ek wil daardeur ingaan, ek wil die HERE loof.

118:20 Dit is die poort van die HERE; regverdiges mag daardeur ingaan.

118:21 Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het.

118:22 Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.

118:23 Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.

118:24 Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

118:25 Ag, HERE, gee tog heil; ag, HERE, gee tog voorspoed!

118:26 Geseënd is hy wat kom in die Naam van die HERE! Ons seën julle uit die huis van die HERE.

118:27 Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue, tot by die horings van die altaar.

118:28 U is my God, en ek wil U loof; o my God, ek wil U verhoog.

118:29 Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!