We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Find God and you find everything

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 135:1-21.

Index: Afrikaans

 

Psalms 135

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

135:1 Halleluja! Prys die Naam van die HERE! Prys, o knegte van die HERE,

135:2 wat staan in die huis van die HERE, in die voorhowe van die huis van onse God!

135:3 Loof die HERE, want die HERE is goed; psalmsing tot eer van sy Naam, want dié is lieflik!

135:4 Want die HERE het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy eiendom.

135:5 Waarlik, ék weet dat die HERE groot en onse Here bo alle gode is.

135:6 Alles wat die HERE behaag, doen Hy, in die hemel en op die aarde, in die seë en al die dieptes.

135:7 Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy skatkamers laat uitgaan;

135:8 wat die eersgeborenes van Egipte getref het, van mense sowel as van vee;

135:9 wat tekens en wonders gestuur het binne-in jou, o Egipte, teen Farao en teen al sy knegte;

135:10 wat baie nasies verslaan het en magtige konings gedood het:

135:11 Sihon, die koning van die Amoriete, en Og, die koning van Basan, en al die koninkryke van Kanaän,

135:12 en hulle land as erfdeel gegee het, as erfdeel aan Israel, sy volk.

135:13 o HERE, u Naam is tot in ewigheid, u gedenknaam, HERE, van geslag tot geslag!

135:14 Want die HERE sal aan sy volk reg doen en medelyde hê met sy knegte.

135:15 Die afgode van die heidene is silwer en goud, ‘n werk van mensehande.

135:16 Hulle het ‘n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie;

135:17 ore het hulle, maar hoor nie; ook is daar geen asem in hulle mond nie.

135:18 Die wat hulle maak, sal net soos hulle word- elkeen wat op hulle vertrou.

135:19 Huis van Israel, loof die HERE! Huis van Aäron, loof die HERE!

135:20 Huis van Levi, loof die HERE! Julle wat die HERE vrees, loof die HERE!

135:21 Geloofd sy die HERE uit Sion, Hy wat in Jerusalem woon! Halleluja!

 


image_print