We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

If you want to be a leader, you must serve.

Bible – Afrikaans – Spreuke van Salomo Chapter 31:1-31.

Index: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 31

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

31:1 Die woorde van Lémuël, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het:

31:2 Wat, my seun, ja wat, seun van my skoot, ja wat, seun van my geloftes, sal ek sê?

31:3 Gee jou krag nie aan vroue of jou omgang aan die wat konings uitroei nie.

31:4 Die konings, o Lémuël, die konings moet nie wyn drink nie, en die vorste moet nie sterk drank begeer nie;

31:5 anders drink hy en vergeet die insettinge en verdraai die reg van al die ellendiges.

31:6 Gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan, en wyn aan die wat bitter bedroef is.

31:7 Laat hy drink en sy armoede vergeet en aan sy moeite nie meer dink nie.

31:8 Maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn.

31:9 Maak jou mond oop, oordeel regverdig, en verskaf reg aan die ellendige en die behoeftige.

31:10 Alef. Wie sal ‘n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale.

31:11 Bet. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie.

31:12 Gimel. Sy doen aan hom goed, en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe.

31:13 Dalet. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande.

31:14 He. Sy is soos die skepe van ‘n handelaar–van ver af bring sy haar brood in.

31:15 Wau. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies.

31:16 Sajin. Sy dink na oor ‘n stuk grond en koop dit, van die vrug van haar hande plant sy ‘n wingerd.

31:17 Get. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig.

31:18 Tet. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie.

31:19 Jod. Sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas.

31:20 Kaf. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige.

31:21 Lamed. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlaken stof.

31:22 Mem. Sy maak vir haarself dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper.

31:23 Noen. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit.

31:24 Samek. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars.

31:25 Ajin. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom.

31:26 Pe. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong.

31:27 Sade. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie.

31:28 Kof. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar:

31:29 Resj. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal.

31:30 Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

31:31 Tau. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poort.

 


image_print