We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Life: the time God gives you to determine how you spend eternity

FREE Online Croatian Bible. 1 Chronicles Chapter 5:1-41.

Main Index: Croatian Bible

 

1 Chronicles 5

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

5:1 Sinovi Izraelova prvenca Rubena. On je doista bio prvenac; ali kad je oskvrnuo očevu postelju, njegovo je pravo prvorodstva bilo dano sinovima Izraelova sina Josipa, ali im nije bilo upisano u rodovnik,

5:2 jer je Juda nadvladao među braćom, a od njega se rodio knez. Ipak je pravo prvorodstva pripalo Josipu.

5:3 Sinovi Izraelova prvenca Rubena bili su Henok, Falu, Hesron i Karmi.

5:4 Joelovi sinovi: njegov sin Šemaja, njegov sin Gog, njegov sin Šimej,

5:5 njegov sin Mika, njegov sin Reaja, njegov sin Baal,

5:6 njegov sin Beera, koga je odveo u sužanjstvo asirski kralj Tiglat Pileser; on je bio poglavar Rubenova plemena.

5:7 Njegovoj braći, po obiteljima, kad su se zapisali u plemenski rodovnik po naraštajima, bio je poglavar Jeiel, Zaharija,

5:8 Bela, sin Azazov, sin Šemin, sin Joelov. On je živio u Aroeru i do Neba i Baal Meona.

5:9 Prema istoku njegova se zemlja prostirala do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrata, jer mu se stoka umnožila u gileadskoj zemlji.

5:10 Za Šaulovih vremena vojevali su s Hagrijcima koji su izginuli od njihove ruke; tako su se naselili u njihove šatore po svemu istočnom području od Gileada.

5:11 Gadovi su sinovi živjeli blizu njih u bašanskoj zemlji do Salke.

5:12 Poglavar je bio Joel, a drugi Šafan, pa Janaj i Šafat u Bašanu.

5:13 Njihova su braća po svojim rodovima bila: Mihael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zija, Eber, sedmorica.

5:14 To su bili sinovi Abihajila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jahdona, sina Buza.

5:15 Ahi, sin Abdiela, Gunijeva sina, bio je poglavar njihova roda.

5:16 Živjeli su u Gileadu i u njihovim zaseocima te po svim šaronskim pašnjacima do njihovih krajeva.

5:17 Svi su bili zapisani u plemenski rodovnik za vremena judejskoga kralja Jotama i za vremena izraelskoga kralja Jeroboama.

5:18 Rubenovih i Gadovih sinova, i polovine Manašeova plemena, hrabrih junaka koji su nosili štit i mač te zapinjali luk i bili vješti boju, bijaše četrdeset tisuća sedam stotina i šezdeset vojnika.

5:19 Ratovali su protiv Hagrijaca, Iturejaca, Nafišejaca i Nodabejaca.

5:20 U boju su zavapili k Bogu i on ih je uslišao jer su se pouzdali u nj: potpomognuti su protiv neprijatelja te su im predani u ruke Hagrijci sa svim njihovim saveznicima.

5:21 Zaplijenili su njihovu stoku – pedeset tisuća deva, dvije stotine i pedeset tisuća ovaca i koza i dvije tisuće magaraca – i odveli u ropstvo sto tisuća ljudi.

5:22 Pobijenih je mnogo palo, jer je taj boj bio od Boga; onda se naseliše na njihovo mjesto do sužanjstva.

5:23 Sinovi polovine Manašeova plemena nastanili su se u toj zemlji od Bašana do Baal Hermona i Šenira i do Hermonske gore. I bijahu se umnožili.

5:24 Ovo su bili poglavari njihovih rodova: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavja i Jahdiel, hrabri junaci i ugledni muževi: poglavari u svojim rodovima.

5:25 Ali kad su se iznevjerili Bogu svojih otaca i odali se preljubu s bogovima naroda one zemlje koje je Bog iskorijenio pred njima,

5:26 probudio je Izraelov Bog neprijateljstvo asirskoga kralja Pula i neprijateljstvo asirskoga kralja Tiglat Pilesera. Oni su odveli u sužanjstvo Rubenovo i Gadovo pleme i polovinu Manašeova plemena. Doveli su ih u Helah, Habor i Haru i na Gozansku rijeku do današnjega dana.

5:27 Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.

5:28 Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.

5:29 Amramovi sinovi: Aron, Mojsije i Mirjama. Aronovi sinovi: Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar.

5:30 Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu;

5:31 Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju;

5:32 Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota.

5:33 Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;

5:34 Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa;

5:35 Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana;

5:36 Johanan rodi Azarju, koji je bio svećenik u Hramu što ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu.

5:37 Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;

5:38 Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma;

5:39 Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju;

5:40 Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka.

5:41 Josadak je otišao kad je Jahve odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom.

 


image_print