We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Quit griping about your church; if it was perfect, you couldn't belong.

Bible – danish – 1 Timoteus Chapter 5:1-25.

Index: Danish Bible

 

1 Timoteus 5

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

5:1 En gammel Mand må du ikke skælde på, men forman ham som en Fader, unge Mænd som Brødre,

5:2 gamle Kvinder som Mødre, unge som Søstre, i al Renhed.

5:3 Ær Enker, dem, som virkelig ere Enker;

5:4 men om en Enke har Børn eller Børnebørn, da lad dem først lære at vise deres eget Hus skyldig Kærlighed og gøre Gengæld imod Forældrene; thi dette er velbebageligt for Gud.

5:5 Men den, som virkelig er Enke og står ene, har sat sit Håb til Gud og bliver ved med sine Bønner og Påkaldelser Nat og Dag;

5:6 men den, som lever efter sine Lyster, er levende død.

5:7 Forehold dem også dette, for at de må være ulastelige.

5:8 Men dersom nogen ikke har Omsorg for sine egne og især for sine Husfæller, han har fornægtet Troen og er værre end en vantro.

5:9 En Enke kan udnævnes når hun er ikke yngre end tresindstyve År, har været een Mands Hustru,

5:10 har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning.

5:11 Men afvis unge Enker; thi når de i kødelig Attrå gøre Oprør imod Kristus, ville de giftes

5:12 og have så den Dom, at de have sveget deres første Tro.

5:13 Tilmed lære de, idet de løbe omkring i Husene, at være ørkesløse, og ikke alene ørkesløse, men også at være sladderagtige og blande sig i uvedkommende Ting, idet de tale, hvad der er utilbørligt.

5:14 Derfor vil jeg, at unge Enker skulle giftes, føde Børn, styre Hus, ingen Anledning give Modstanderen til slet Omtale.

5:15 Thi allerede have nogle vendt sig bort efter Satan.

5:16 Dersom nogen troende Kvinde har Enker, da lad hende hjælpe dem, og lad ikke Menigheden bebyrdes, for at den kan hjælpe de virkelige Enker.

5:17 De Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, mest dem, som arbejde i Tale og Undervisning.

5:18 Thi Skriften siger: “Du må ikke binde Munden til på en Okse, som tærsker;” og: “Arbejderen er sin Løn værd.”

5:19 Tag ikke imod noget Klagemål imod en Ældste, uden efter to eller tre Vidner.

5:20 Dem, som Synde, irettesæt dem for alles Åsyn, for at også de andre må have Frygt.

5:21 Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu og de udvalgte Engles Åsyn, at du vogter på dette uden Partiskhed, så du intet gør efter Tilbøjelighed.

5:22 Vær ikke hastig til at lægge Hænder på nogen, og gør dig ikke delagtig i andres Synder; hold dig selv ren!

5:23 Drik ikke længere bare Vand, men nyd lidt Vin for din Mave og dine jævnlige Svagheder.

5:24 Nogle Menneskers Synder ere åbenbare og gå forud til Dom; men for nogle følge de også bagefter.

5:25 Ligeledes ere også de gode Gerninger åbenbare, og de, som det forholder sig anderledes med, kunne ikke skjules.

 


image_print