We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Jesus: Everything else will fade

Bible – danish – 2 Timoteus Chapter 4:1-22.

Index: Danish Bible

 

2 Timoteus 4

[1]
[2]
[3]
[4]

4:1 Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Åsyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Åbenbarelse og hans Rige:

4:2 Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring!

4:3 Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den sunde Lære, men efter deres egne Begæringer tage sig selv Lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren,

4:4 og de skulle vende Ørene fra Sandheden og vende sig hen til Fablerne.

4:5 Du derimod, vær ædru i alle Ting, lid ondt, gør en Evangelists Gerning, fuldbyrd din Tjeneste!

4:6 Thi jeg ofres allerede, og Tiden til mit Opbrud er for Hånden.

4:7 Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen.

4:8 I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig på hin Dag, og ikke alene mig, men også alle dem, som have elsket hans Åbenbarelse.

4:9 Gør dig Flid for at komme snart til mig;

4:10 thi Demas forlod mig, fordi han fik Kærlighed til den nærværende Verden, og drog til Thessalonika; Kreskens drog til Galatien, Titus til Dalmatien.

4:11 Lukas er alene hos mig. Tag Markus og bring ham med dig; thi han er mig nyttig til Tjenesten.

4:12 Men Tykikus har jeg sendt til Efesus.

4:13 Når du kommer, da bring min Rejsekjortel med dig, som jeg lod blive i Troas hos Karpus, og Bøgerne, især dem på Pergament.

4:14 Smeden Aleksander har gjort mig meget ondt; Herren vil betale ham efter hans Gerninger.

4:15 For ham skal også du vogte dig;thi han stod vore Ord hårdt imod.

4:16 Ved mit første Forsvar kom ingen mig til Hjælp, men alle lode mig i Stikken; (gid det ikke må tilregnes dem! )

4:17 Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.

4:18 Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

4:19 Hils Priska og Akvila og Onesiforus’s Hus!

4:20 Erastus blev i Korinth, men Trofimmus efterlod jeg syg i Milet.

4:21 Gør dig Flid for at komme før Vinteren! Eubulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle Brødrene hilse dig.

4:22 Den Herre Jesus være med din Ånd! Nåden være med eder!

 


image_print