We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

The best mathematical equation I have ever seen: 1 cross + 3 nails = 4 given.

Bible – danish – Jakob Chapter 4:1-17.

Index: Danish Bible

 

Jakob 4

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

4:1 Hvoraf kommer det, at den er Krige og Stridigheder iblandt eder? mon ikke deraf, af eders Lyster, som stride i eders Lemmer?

4:2 I begære og have ikke; I myrde og misunde og kunne ikke få; I føre Strid og Krig. Og I have ikke, fordi I ikke bede;

4:3 I bede og få ikke, fordi I bede ilde, for at øde det i eders Lyster.

4:4 I, utro! vide I ikke, at Venskab med Verden er Fjendskab imod Gud? Derfor, den, som vil være Verdens Ven, bliver Guds Fjende.

4:5 Eller mene I, at Skriftens Ord ere tomme Ord? Med Nidkærhed længes han efter den Ånd, han har givet Bolig i os, men han skænker desto større Nåde.

4:6 Derfor siger Skriften: “Gud står de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Nåde.”

4:7 Underordner eder derfor under Gud; men står Djævelen imod, så skal han fly fra eder;

4:8 holder eder nær til Gud, så skal han holde sig nær til eder! Renser Hænderne, I Syndere! og lutrer Hjerterne, I tvesindede!

4:9 Jamrer og sørger og græder; eders Latter vende sig til Sorg og Glæden til Bedrøvelse!

4:10 Ydmyger eder for Herren, så skal han ophøje eder.

4:11 Taler ikke ilde om hverandre, Brødre! Den, som taler ilde om sin Broder eller dømmer sin Broder, taler ilde om Loven og dømmer Loven; men dømmer du Loven, da er du ikke Lovens Gører, men dens Dommer.

4:12 Een er Lovgiveren og Dommeren, han, som kan frelse og fordærve; men hvem er du, som dømmer din Næste?

4:13 Og nu I, som sige: I Dag eller i Morgen ville vi gå til den eller den By og blive der et År og købslå og vinde,

4:14 I, som ikke vide, hvad der skal ske i Morgen; thi hvordan er eders Liv? I ere jo en Damp, som er til Syne en liden Tid, men derefter forsvinder;

4:15 i Stedet for at I skulle sige: Dersom Herren vil, og vi leve, da ville vi gøre dette eller hint.

4:16 Men nu rose I eder i eders Overmod; al sådan Ros er ond.

4:17 Derfor, den som ved at handle ret og ikke gør det, for ham er det Synd.

 


image_print