We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

God specializes in surprise endings

Bible – Finnish 1938 Matthew Chapter 21:1-46.

Index: Finnish 1938

 

Matthew 21

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

21:1 Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta

21:2 ja sanoi heille: “Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle.

21:3 Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: `Herra tarvitsee niitä`; ja kohta hän lähettää ne.”

21:4 Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:

21:5 “Sanokaa tytär Siionille: `Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla`.”

21:6 Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt,

21:7 ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle.

21:8 Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle.

21:9 Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: “Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!”

21:10 Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: “Kuka tämä on?”

21:11 Niin kansa sanoi: “Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista”.

21:12 Ja Jeesus meni pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet.

21:13 Ja hän sanoi heille: “Kirjoitettu on: `Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi`, mutta te teette siitä ryövärien luolan.”

21:14 Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät.

21:15 Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat: “Hoosianna Daavidin pojalle”, niin he närkästyivät

21:16 ja sanoivat hänelle: “Kuuletko, mitä nämä sanovat?” Niin Jeesus sanoi heille: “Kuulen; ettekö ole koskaan lukeneet: `Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen`?”

21:17 Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä.

21:18 Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä.

21:19 Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja hän sanoi sille: “Älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako”. Ja kohta viikunapuu kuivettui.

21:20 Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat: “Kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui?”

21:21 Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle: `Kohoa ja heittäydy mereen`, niin se tapahtuisi.

21:22 Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte.”

21:23 Ja kun hän oli mennyt pyhäkköön, tulivat hänen opettaessaan ylipapit ja kansan vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat: “Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän vallan?”

21:24 Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Minä myös teen teille yhden kysymyksen; jos te minulle siihen vastaatte, niin minäkin sanon teille, millä vallalla minä näitä teen.

21:25 Mistä Johanneksen kaste oli? Taivaastako vai ihmisistä?” Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen: “Jos sanomme: `Taivaasta`, niin hän sanoo meille: `Miksi ette siis uskoneet häntä?`

21:26 Mutta jos sanomme: `Ihmisistä`, niin meidän täytyy peljätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannesta profeettana.”

21:27 Ja he vastasivat Jeesukselle ja sanoivat: “Emme tiedä”. Niin hänkin sanoi heille: “Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen.

21:28 Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: `Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani`.

21:29 Tämä vastasi ja sanoi: `En tahdo`; mutta jäljestäpäin hän katui ja meni.

21:30 Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: `Minä menen, herra`, mutta ei mennytkään.

21:31 Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?” He sanoivat: “Ensimmäinen”. Jeesus sanoi heille: “Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan.

21:32 Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet.

21:33 Kuulkaa toinen vertaus: Oli perheenisäntä, joka istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja kaivoi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin; ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille.

21:34 Ja kun hedelmäin aika lähestyi, lähetti hän palvelijoitansa viinitarhurien luokse perimään hänelle tulevat hedelmät.

21:35 Mutta viinitarhurit ottivat kiinni hänen palvelijansa; minkä he pieksivät, minkä tappoivat, minkä kivittivät.

21:36 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita, useampia kuin ensimmäiset; ja näille he tekivät samoin.

21:37 Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen: `Minun poikaani he kavahtavat`.

21:38 Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä: `Tämä on perillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä`.

21:39 Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat.

21:40 Kun viinitarhan herra tulee, mitä hän tekee noille viinitarhureille?”

21:41 He sanoivat hänelle: “Nuo pahat hän pahoin tuhoaa ja vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa”.

21:42 Jeesus sanoi heille: “Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: `Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme`?

21:43 Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.

21:44 Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa.”

21:45 Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä.

21:46 Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.

 


image_print