We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Jesus Christ: the name on everybody's lips

Bible – Finnish 1938 Mark Chapter 8:1-38.

Index: Finnish 1938

 

Mark 8

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

8:1 Niinä päivinä, kun paljon kansaa taas oli koolla eikä heillä ollut mitään syötävää, kutsui hän opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille:

8:2 “Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää.

8:3 Ja jos minä lasken heidät menemään syömättä kotiinsa, niin he nääntyvät matkalla; sillä muutamat heistä ovat tulleet kaukaa.”

8:4 Niin hänen opetuslapsensa vastasivat hänelle: “Mistä täällä erämaassa kukaan voi saada leipää näiden ravitsemiseksi?”

8:5 Hän kysyi heiltä: “Montako leipää teillä on?” He sanoivat: “Seitsemän”.

8:6 Silloin hän käski kansan asettua maahan. Ja hän otti ne seitsemän leipää, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, että he panisivat ne kansan eteen. Ja he panivat.

8:7 Heillä oli myös joitakuita kalasia; ja siunattuaan ne hän käski panna nekin kansan eteen.

8:8 Niin he söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän vasullista.

8:9 Ja heitä oli noin neljätuhatta. Ja hän laski heidät luotansa.

8:10 Ja kohta hän astui opetuslapsineen venheeseen ja meni Dalmanutan seuduille.

8:11 Ja fariseukset lähtivät sinne ja rupesivat väittelemään hänen kanssaan ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta, kiusaten häntä.

8:12 Niin hän huokasi hengessään ja sanoi: “Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti minä sanon teille: tälle sukupolvelle ei anneta merkkiä.”

8:13 Ja hän jätti heidät ja astui taas venheeseen ja lähti pois toiselle rannalle.

8:14 Ja he olivat unhottaneet ottaa mukaansa leipää, eikä heillä ollut muassaan venheessä enempää kuin yksi leipä.

8:15 Ja hän käski heitä sanoen: “Varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta”.

8:16 Niin he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää.

8:17 Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille: “Mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä ettekä ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut?

8:18 Silmät teillä on, ettekö näe? Ja korvat teillä on, ettekö kuule? Ja ettekö muista:

8:19 kun minä mursin ne viisi leipää viidelletuhannelle, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte?” He sanoivat hänelle: “Kaksitoista”.

8:20 “Ja kun minä mursin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte?” He sanoivat: “Seitsemän”.

8:21 Niin hän sanoi heille: “Ettekö vieläkään ymmärrä?”

8:22 Ja he tulivat Beetsaidaan. Ja hänen tykönsä tuotiin sokea, ja he pyysivät, että hän koskisi häneen.

8:23 Niin hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä ja pani kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä: “Näetkö mitään?”

8:24 Tämä katsahti ylös ja sanoi: “Näen ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, ne ovat puiden näköisiä”.

8:25 Sitten hän taas pani kätensä hänen silmilleen; ja nyt mies näki tarkkaan ja oli parantunut ja näki kaikki aivan selvästi.

8:26 Ja hän lähetti hänet hänen kotiinsa sanoen: “Älä edes poikkea kylään”.

8:27 Ja Jeesus lähti opetuslapsinensa Filippuksen Kesarean kyliin. Ja tiellä hän kysyi opetuslapsiltaan ja sanoi heille: “Kenen ihmiset sanovat minun olevan?”

8:28 He vastasivat hänelle sanoen: “Johannes Kastajan, ja toiset Eliaan, toiset taas jonkun profeetoista”.

8:29 Niin hän kysyi heiltä: “Kenenkä te sanotte minun olevan?” Pietari vastasi ja sanoi hänelle: “Sinä olet Kristus”.

8:30 Ja hän varoitti vakavasti heitä puhumasta kenellekään hänestä.

8:31 Ja hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös.

8:32 Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan.

8:33 Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria sanoen: “Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten”.

8:34 Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: “Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

8:35 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.

8:36 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa?

8:37 Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

8:38 Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.”

 


image_print