We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

God cares

Bible – Finnish 1938 Luke Chapter 18:1-43.

Index: Finnish 1938

 

Luke 18

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

18:1 Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.

18:2 Hän sanoi: “Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä.

18:3 Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: `Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan`.

18:4 Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: `Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä,

18:5 niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni`.”

18:6 Niin Herra sanoi: “Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo!

18:7 Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?

18:8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

18:9 Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen:

18:10 “Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.

18:11 Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: `Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.

18:12 Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.`

18:13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: `Jumala, ole minulle syntiselle armollinen`.

18:14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.”

18:15 Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta sen nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia.

18:16 Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: “Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.

18:17 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”

18:18 Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: “Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?”

18:19 Jeesus sanoi hänelle: “Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin.

18:20 Käskyt sinä tiedät: `Älä tee huorin`, `Älä tapa`, `Älä varasta`, `Älä sano väärää todistusta`, `Kunnioita isääsi ja äitiäsi`.”

18:21 Mutta hän sanoi: “Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti”.

18:22 Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: “Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua”.

18:23 Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas.

18:24 Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän: “Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan!

18:25 Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”

18:26 Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: “Kuka sitten voi pelastua?”

18:27 Mutta hän sanoi: “Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista”.

18:28 Silloin Pietari sanoi: “Katso, me olemme luopuneet siitä, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua”.

18:29 Niin hän sanoi heille: “Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljistä tai vanhemmista tai lapsista,

18:30 ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää”.

18:31 Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: “Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta.

18:32 Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään;

18:33 ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös.”

18:34 Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin.

18:35 Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten.

18:36 Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli.

18:37 He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nasaretilaisen, menevän ohitse.

18:38 Niin hän huusi sanoen: “Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!”

18:39 Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan; mutta hän huusi vielä enemmän: “Daavidin poika, armahda minua!”

18:40 Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä:

18:41 “Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?” Hän sanoi: “Herra, että saisin näköni jälleen”.

18:42 Niin Jeesus sanoi hänelle: “Saa näkösi; sinun uskosi on sinut pelastanut”.

18:43 Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa.

 


image_print