We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Who hears "Depart from me, for I never knew you"?

Bible – Finnish 1938 Luke Chapter 23:1-56.

Index: Finnish 1938

 

Luke 23

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

23:1 Ja he nousivat, koko joukko, ja veivät hänet Pilatuksen eteen.

23:2 Ja he alkoivat syyttää häntä sanoen: “Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi”.

23:3 Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen: “Oletko sinä juutalaisten kuningas?” Hän vastasi hänelle ja sanoi: “Sinäpä sen sanot”.

23:4 Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: “En minä löydä mitään syytä tässä miehessä”.

23:5 Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: “Hän yllyttää kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti”.

23:6 Mutta kun Pilatus sen kuuli, kysyi hän, oliko mies galilealainen.

23:7 Ja saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa.

23:8 Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo kauan aikaa halunnut nähdä häntä, koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeen.

23:9 Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle mitään.

23:10 Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti.

23:11 Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puetettuaan hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen.

23:12 Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä.

23:13 Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan

23:14 ja sanoi heille: “Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte,

23:15 eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman.

23:16 Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän.”

23:17 []

23:18 Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: “Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!”

23:19 Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta.

23:20 Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti.

23:21 Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: “Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!”

23:22 Niin hän puhui heille kolmannen kerran: “Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän.”

23:23 Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän huutonsa pääsivät voitolle.

23:24 Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi.

23:25 Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa.

23:26 Ja viedessään häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreneläisen, joka tuli vainiolta; ja hänen olalleen he panivat ristin kannettavaksi Jeesuksen jäljessä.

23:27 Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä.

23:28 Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: “Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne.

23:29 Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: `Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet`.

23:30 Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: `Langetkaa meidän päällemme`, ja kukkuloille: `Peittäkää meidät`.

23:31 Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?”

23:32 Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.

23:33 Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.

23:34 Mutta Jeesus sanoi: “Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät”. Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.

23:35 Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat: “Muita hän on auttanut; auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu”.

23:36 Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä

23:37 ja sanoivat: “Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi”.

23:38 Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: “Tämä on juutalaisten kuningas”.

23:39 Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: “Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä.”

23:40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: “Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen?

23:41 Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt.”

23:42 Ja hän sanoi: “Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi”.

23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: “Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.”

23:44 Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen,

23:45 sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.

23:46 Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: “Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni”. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

23:47 Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: “Totisesti, tämä oli vanhurskas mies”.

23:48 Ja kun kaikki kansa, ne, jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintoihinsa ja palasivat kukin kotiinsa.

23:49 Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taampana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä.

23:50 Ja katso, oli neuvoston jäsen, nimeltä Joosef, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut heidän neuvoonsa ja tekoonsa.

23:51 Tämä oli kotoisin juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hän odotti Jumalan valtakuntaa.

23:52 Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.

23:53 Ja otettuaan sen alas hän kääri sen liinavaatteeseen. Ja hän pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallioon ja johon ei oltu vielä ketään pantu.

23:54 Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan.

23:55 Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa sinne pantiin.

23:56 Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan.

 


image_print