Main Index: Croatian Bible

 

2 Chronicles 11

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

11:1 Došavši u Jeruzalem, skupi sav dom Judin i Benjaminov, sto i osamdeset tisuća vrsnih ratnika, da udare na Izraela i da Roboamu vrate kraljevstvo.

11:2 Ali dođe Jahvina riječ Božjem čovjeku Šemaji:

11:3 “Kaži Salomonovu sinu Roboamu, judejskomu kralju, i svim Izraelcima u Judinu i Benjaminovu plemenu:

11:4 Ovako veli Jahve: ‘Ne idite se tući s braćom! Neka se svatko vrati svojoj kući, jer je ovo poteklo od mene.'” I oni poslušaše riječ Jahvinu, vratiše se i ne udariše na Jeroboama.

11:5 Roboam, stolujući u Jeruzalemu, poče dizati tvrde gradove po Judeji.

11:6 Tako je sagradio Betlehem, Etam, Tekou,

11:7 Bet Sur, Sokon, Adulam,

11:8 Gat, Maresu, Zif,

11:9 Adorajim, Lakiš, Azeku,

11:10 Soru, Ajalon i Hebron, tvrde gradove u Judinu i Benjaminovu plemenu.

11:11 Utvrdivši gradove, postavi im zapovjednike i dovuče zalihe hrane, ulja i vina;

11:12 u svaki pojedini grad stavi štitova i kopalja i utvrdi ih vrlo jako. Tako je on imao Judino i Benjaminovo pleme.

11:13 Svećenici i leviti, koji su bili po svem Izraelu, pristupiše k njemu iz svih krajeva.

11:14 Leviti ostaviše pašnjake i posjed te otiđoše u Judeju i Jeruzalem, jer ih je bio odbacio Jeroboam i njegovi sinovi da ne obavljaju svećeničku službu Jahvi,

11:15 a postavio je svećenike za uzvišice, za jarce i za telad koju je napravio.

11:16 Za njima su iz svih izraelskih plemena dolazili u Jeruzalem da žrtvuju Jahvi, Bogu svojih otaca, oni koji su srcem tražili Jahvu, Boga Izraelova.

11:17 Tako su utvrdili judejsko kraljevstvo i osokolili Salomonova sina Roboama za tri godine, jer su tri godine živjeli poput Davida i Salomona.

11:18 Roboam je sebi uzeo za žemu Mahalatu, kćer Davidova sina Jerimota, i Abihajilu, kćer Jišajeva sina Eliaba,

11:19 koja mu rodi sinove: Jeuša, Šemarju i Zahama.

11:20 A poslije nje oženio se Abšalomovom kćerju Maakom, koja mu rodi Abiju, Etaja, Zizu i Šelomita.

11:21 Roboam je ljubio Abšalomovu kćer Maaku više od svih svojih žena i inoča, iako je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.

11:22 I Roboam postavi Maakina sina Abiju za poglavara i kneza nad njegovom braćom, jer ga je naumio postaviti za kralja.

11:23 I, mudro radeći, razmjesti sinove po svim judejskim i Benjaminovim krajevima, po svim tvrdim gradovima, davši im hrane izobila i poženivši ih sa mnogo žena.