We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Jesus holds the secret of answered prayer

swahili_partial_NT

swahili_partial_NT

Bible – swahili_partial_NT – marko

\h MARKO

INJILI KAMA ILIVYOANDIKWA NA
MARKO

\c 1
1 Habari Njema ya Yesu Kristo, Mwana wa …

swahili_partial_NT

Bible – swahili_partial_NT – paulo

\h WAROMA

BARUA YA PAULO KWA
WAROMA

\c 1

1 Kutoka kwangu mimi Paulo, mtumishi wa Kristo …

swahili_partial_NT

Bible – swahili_partial_NT – yohana

\h YOHANE

INJILI KAMA ILIVYOANDIKWA NA
YOHANE

\c 1

swahili_partial_NT

Bible – swahili_partial_NT – rev

UFUNUO ALIOPEWA

YOHANE
\h UFUNUO
\c 1

1 Hizi ni habari za mambo ambayo yalifunuliwa na Yesu Kristo. Mungu
alimpa Kristo ufunuo huu ili awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo
yanapaswa kutukia karibuni. Kristo alimtuma malaika wake amjulishe
Yohane, mtumishi wake, mambo hayo,
2 naye Yohane, ameyasema yote aliyoyaona. …

swahili_partial_NT

Bible – swahili_partial_NT – math

\h MATHAYO

INJILI KAMA ILIVYOANDIKWA NA
MATHAYO

\c 1

swahili_partial_NT

Bible – swahili_partial_NT – luka

\h LUKA

INJILI KAMA ILIVYOANDIKWA NA
LUKA

\c 1

1 Mheshimiwa Theofilo:
Watu wengi wamejitahidi kuandika juu …

swahili_partial_NT

Bible – swahili_partial_NT – act

\h MATENDO

MATENDO YA MITUME
\c 1

1 Ndugu Theofilo,
\m Katika kitabu cha kwanza niliandika juu ya mambo yote Yesu aliyotenda
na kufundisha tangu mwanzo wa kazi yake
2 mpaka siku ile alipochukuliwa mbinguni. Kabla ya kuchukuliwa
mbinguni aliwapa maagizo kwa njia ya Roho Mtakatifu wale …

swahili_partial_NT

Bible – swahili_partial_NT – barua

BARUA KWA
WAEBRANIA

\h WAEBRANIA

Mungu …