We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

I committed my life to Christ because I believed He was true and real and I had no idea what He was going to do with a mess like me.

turkish

turkish

Bible – turkish – yu04

                              
YUHANNA 
                               Bölüm 1
                        Başlangıçta Söz vardı
    Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi(a) ve
Söz Tanrı’ydı. 2 Başlangıçta O, Tanrı’yla
birlikteydi(a). 3 Her şey O’nun aracılığıyla var oldu,
var olan hiç bir şey O’nsuz olmadı. 4 Yaşam O’ndaydı ve
yaşam insanların ışığıydı. …

turkish

Bible – turkish – yak04

                         
YAKUB’UN MEKTUBU
                               Bölüm 1
    Tanrı’nın ve Rab İsa Mesih’in kulu ben Yakup,
dağılmış* olan on iki oymağa selam ederim.
                        Denemeler ve ayartmalar
    2 Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz
zaman, bunu büyük sevinçle karşılayın. 3 Çünkü bilirsiniz ki,
imanınızın sınanması dayanma gücünü …

turkish

Bible – turkish – tit04

                             
Pavlus’un
                            TİTUS’A MEKTUBU

                                Bölüm 1
    Tanrı’nın seçtiği kişilerin iman etmeleri ve Tanrı
yoluna uygun olan gerçeği anlamaları için Tanrı’nın kulu ve
İsa Mesih’in elçisi atanan ben Pavlus’tan selam! 2 Elçiliğim, yalan
söylemeyen Tanrı’nın zamanın başlangıcından önce
vaadettiği sonsuz yaşam ümidine dayanmaktadır. 3
Kurtarıcımız …

turkish

Bible – turkish – mat04

                               
MATTA
                               Bölüm 1
                          İsa Mesih’in soyu
                            (Lu.3:23-38)
    1-2 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soyuyla
ilgili kayıt şöyledir:
    İbrahim, İshak’ın babasıydı.
    İshak, Yakub’un babası;
    Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı.  
  3 Yahuda, Tamar’dan doğan Peres ve Zara’nın
babasıydı.
    Peres, …

turkish

Bible – turkish – tim04

                             
Pavlus’un
                              TİMOTEYUS’A
                            BİRİNCİ MEKTUBU

                                Bölüm 1
    1-2 Kurtarıcımız Tanrı’nın ve ümidimiz Mesih
İsa’nın buyruğuyla Mesih İsa’nın elçisi atanan ben
Pavlus’tan, imanda öz oğlum Timoteyus’a selam! Baba Tanrı’dan ve
Rabbimiz Mesih İsa’dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.
                    Yanlış öğretilere karşı
uyarı
    …

turkish

Bible – turkish – sel04

                             
Pavlus’un
                             SELANİKLİLERE
                            BİRİNCİ MEKTUBU

                                Bölüm 1
    Pavlus, Silvanus ve Timoteyus’tan, Baba Tanrı’ya ve Rab İsa
Mesih’e ait olan Selanik inanlılar topluluğuna selam!  Size lütuf ve
esenlik olsun.
                             Örnek iman
    2-3 Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için
Tanrı’ya şükrediyoruz. İmanın …

turkish

Bible – turkish – rom04

                             
Pavlus’un
                         ROMALILARA MEKTUBU

                               Bölüm 1
    İsa Mesih’in kulu, Tanrı’nın müjdesini yaymak için seçilip
elçi olmaya çağrılan ben Pavlus’tan selam! 2-4 Tanrı, öz
Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili olan bu müjdeyi peygamberleri
aracılığıyla Kutsal Yazılarda önceden vaadetti.
Bedence Davud’un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih’in, kendi …

turkish

Bible – turkish – mar04

                              
MARKOS 
                               Bölüm 1
                      Vaftizci Yahya’nın gelişi
                 (Mat.3:1-12; Lu.3:1-18; Yu.1:19-28)
    Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili müjdenin
başlangıcı.
    2 Yeşaya peygamberin kitabında şöyle
yazılmıştır:
        "Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum;
        o senin yolunu hazırlayacak."
      3 "Çölde yükselen ses,
        ‘Rab’bin …

turkish

Bible – turkish – luk04

                               
LUKA 
                               Bölüm 1 
1-3 Sayın Teofilos,
    Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya
girişmiştir. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların
görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olmuş
olanlar bunları bize iletmişlerdir. Ben de tüm bu olayları ta
başından özenle araştırmış olarak bunları
sana sırasıyla yazmayı …

turkish

Bible – turkish – esi04

                             
TANRI’DAN
                           Yuhanna’ya gelen
                               ESİNLEME

                                Bölüm 1
    Bu kitap İsa Mesih’in esinlemesidir. Tanrı, yakın zamanda
olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi için O’na bu
esini verdi. O da gönderdiği kendi meleği
aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti.
     2 Yuhanna, gördüğü her şeye, …