We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Sunsets - a gift from God

turkish

turkish

Bible – turkish – ibr04

                         
İBRANİLERE MEKTUP

                               Bölüm 1
                      Oğul meleklerden üstündür
    Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla
birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. 2 Bu son
çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve
aracılığıyla evreni yarattığı kendi
Oğluyla bize seslenmiştir. 3 Oğul, Tanrı’nın
yüceliğinin parıltısı ve O’nun
varlığının öz …

turkish

Bible – turkish – gal04

                             
Pavlus’un
                        GALATYALILARA MEKTUBU
                               Bölüm 1
    1-2 İnsanlarca ya da insan aracılığıyla
değil, İsa Mesih ve O’nu ölümden diriltmiş olan Baba Tanrı
aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus’tan ve benimle beraber
olan bütün kardeşlerden, Galatya’daki inanlı topluluklarına
selam! 3 Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten size …

turkish

Bible – turkish – flp04

                             
Pavlus’un
                         FİLİPİLİLERE MEKTUBU

                                Bölüm 1
    Mesih İsa’nın kulları ben Pavlus ve Timoteyus’tan, Filipi’de
bulunan gözetmenler* ve görevlilerle* birlikte Mesih İsa’ya ait bütün kutsallara
selam! 2 Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten size lütuf ve
esenlik olsun.
                            Şükran ve dua
    3 Sizi …

turkish

Bible – turkish – flm04

                             
Pavlus’un
                          FİLİMUN’A MEKTUBU

    1-2 Mesih İsa’nın uğruna tutuklu olan ben Pavlus’tan ve
kardeşimiz Timoteyus’tan, sevgili emektaşımız sen
Filimun’a, kızkardeşimiz Afiya’ya, birlikte mücadele verdiğimiz
Arkipus’a ve senin evindeki inanlılar topluluğuna selam! 3
Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten size lütuf ve esenlik
olsun.
                            Şükran ve dua
    …

turkish

Bible – turkish – tim04

                             
Pavlus’un
                              TİMOTEYUS’A
                            BİRİNCİ MEKTUBU

                                Bölüm 1
    1-2 Kurtarıcımız Tanrı’nın ve ümidimiz Mesih
İsa’nın buyruğuyla Mesih İsa’nın elçisi atanan ben
Pavlus’tan, imanda öz oğlum Timoteyus’a selam! Baba Tanrı’dan ve
Rabbimiz Mesih İsa’dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.
                    Yanlış öğretilere karşı
uyarı
    …

turkish

Bible – turkish – sel04

                             
Pavlus’un
                             SELANİKLİLERE
                            BİRİNCİ MEKTUBU

                                Bölüm 1
    Pavlus, Silvanus ve Timoteyus’tan, Baba Tanrı’ya ve Rab İsa
Mesih’e ait olan Selanik inanlılar topluluğuna selam!  Size lütuf ve
esenlik olsun.
                             Örnek iman
    2-3 Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için
Tanrı’ya şükrediyoruz. İmanın …

turkish

Bible – turkish – rom04

                             
Pavlus’un
                         ROMALILARA MEKTUBU

                               Bölüm 1
    İsa Mesih’in kulu, Tanrı’nın müjdesini yaymak için seçilip
elçi olmaya çağrılan ben Pavlus’tan selam! 2-4 Tanrı, öz
Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili olan bu müjdeyi peygamberleri
aracılığıyla Kutsal Yazılarda önceden vaadetti.
Bedence Davud’un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih’in, kendi …

turkish

Bible – turkish – mar04

                              
MARKOS 
                               Bölüm 1
                      Vaftizci Yahya’nın gelişi
                 (Mat.3:1-12; Lu.3:1-18; Yu.1:19-28)
    Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili müjdenin
başlangıcı.
    2 Yeşaya peygamberin kitabında şöyle
yazılmıştır:
        "Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum;
        o senin yolunu hazırlayacak."
      3 "Çölde yükselen ses,
        ‘Rab’bin …

turkish

Bible – turkish – luk04

                               
LUKA 
                               Bölüm 1 
1-3 Sayın Teofilos,
    Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya
girişmiştir. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların
görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olmuş
olanlar bunları bize iletmişlerdir. Ben de tüm bu olayları ta
başından özenle araştırmış olarak bunları
sana sırasıyla yazmayı …

turkish

Bible – turkish – esi04

                             
TANRI’DAN
                           Yuhanna’ya gelen
                               ESİNLEME

                                Bölüm 1
    Bu kitap İsa Mesih’in esinlemesidir. Tanrı, yakın zamanda
olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi için O’na bu
esini verdi. O da gönderdiği kendi meleği
aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti.
     2 Yuhanna, gördüğü her şeye, …