We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

God wants to be your best friend

turkish

turkish

Bible – turkish – yah04

                        
YAHUDA’NIN MEKTUBU
    İsa Mesih’in kulu ve Yakub’un kardeşi ben Yahuda’dan, Baba
Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan
çağrılmışlara selam!
2 Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun.
                           Günah ve yargı
    3 Sevgili kardeşlerim, ortak kurtuluşumuzla ilgili olarak size
yazmaya …

turkish

Bible – turkish – el04

                         
ELÇİLERİN İŞLERİ

                                Bölüm 1
     1-2 Ey Teofilos,
     İlk kitabımda(a) İsa’nın yapıp öğretmeye
başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere
Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı
alındığı güne dek olanları yazmıştım. 3
İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok
inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu
gösterdi. Kırk gün süreyle …

turkish

Bible – turkish – kol04

                             
Pavlus’un
                         KOLOSELİLERE MEKTUBU

                                Bölüm 1
    1-2 Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi
atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteyus’tan, Kolose’de bulunan ve
Mesih’e iman eden kutsal kardeşlere selam! Babamız Tanrı’dan
size lütuf ve esenlik olsun.
                     Pavlus Tanrı’ya şükrediyor
    3 Sizler için dua ederken, …

turkish

Bible – turkish – yumek04

                            
YUHANNA’NIN
                            BİRİNCİ MEKTUBU

                                Bölüm 1
                             Yaşam Sözü
    Yaşam Sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var
olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip
ellerimizle dokunduğumuzu ilan ediyoruz. 2 Yaşam açıkça göründü,
onu gördük ve ona tanıklık ederiz. Baba’yla birlikte(a) olup bize
görünmüş olan sonsuz Yaşam’ı size …

turkish

Bible – turkish – mar04

                              
MARKOS 
                               Bölüm 1
                      Vaftizci Yahya’nın gelişi
                 (Mat.3:1-12; Lu.3:1-18; Yu.1:19-28)
    Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili müjdenin
başlangıcı.
    2 Yeşaya peygamberin kitabında şöyle
yazılmıştır:
        "Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum;
        o senin yolunu hazırlayacak."
      3 "Çölde yükselen ses,
        ‘Rab’bin …

turkish

Bible – turkish – luk04

                               
LUKA 
                               Bölüm 1 
1-3 Sayın Teofilos,
    Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya
girişmiştir. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların
görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olmuş
olanlar bunları bize iletmişlerdir. Ben de tüm bu olayları ta
başından özenle araştırmış olarak bunları
sana sırasıyla yazmayı …

turkish

Bible – turkish – ef04

                             
Pavlus’un
                         EFESLİLERE MEKTUBU
                               Bölüm 1
    Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi atanan
ben Pavlus’tan, Efes’te bulunan ve Mesih İsa’ya iman eden kutsallara
selam! 2 Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten size lütuf ve
esenlik olsun.
                Mesih’te sahip olduğumuz ayrıcalıklar
    3 Bizi Mesih’te her …

turkish

Bible – turkish – 1ko04

                             
Pavlus’un
                             KORİNTLİLERE
                            BİRİNCİ MEKTUBU
                               Bölüm 1
                        Selamlar ve şükranlar
    1-3 Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi
olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis’ten,
Tanrı’nın Korint’teki topluluğuna selam. Mesih İsa’da
kutsal kılınmış ve kutsal olmaya
çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih’in
adını her …

turkish

Bible – turkish – esi04

                             
TANRI’DAN
                           Yuhanna’ya gelen
                               ESİNLEME

                                Bölüm 1
    Bu kitap İsa Mesih’in esinlemesidir. Tanrı, yakın zamanda
olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi için O’na bu
esini verdi. O da gönderdiği kendi meleği
aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti.
     2 Yuhanna, gördüğü her şeye, …

turkish

Bible – turkish – rom04

                             
Pavlus’un
                         ROMALILARA MEKTUBU

                               Bölüm 1
    İsa Mesih’in kulu, Tanrı’nın müjdesini yaymak için seçilip
elçi olmaya çağrılan ben Pavlus’tan selam! 2-4 Tanrı, öz
Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili olan bu müjdeyi peygamberleri
aracılığıyla Kutsal Yazılarda önceden vaadetti.
Bedence Davud’un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih’in, kendi …