We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Find God. You were born to appreciate perfection

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Esther Chapter 10:1-3.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Esther 10

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

10:1 Daarna leide de koning Ahasveros schatting op het land, en de eilanden der zee.

10:2 Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mordechai, denwelken de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medie en Perzie?

10:3 Want de Jood Mordechai was de tweede bij den koning Ahasveros, en groot bij de Joden, en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor den welstand van zijn ganse zaad.

 


image_print