Index: Finnish 1938

 

Mark 3

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

3:1 Ja hän meni taas synagoogaan, ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut.

3:2 Ja voidakseen nostaa syytteen häntä vastaan he pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän miehen sapattina.

3:3 Niin hän sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut: “Nouse ja astu esille”.

3:4 Ja hän sanoi heille: “Kumpiko on luvallista sapattina: hyvääkö tehdä vai pahaa, pelastaako henki vai tappaa se?” Mutta he olivat vaiti.

3:5 Silloin hän katsahtaen ympärilleen loi vihassa silmänsä heihin, murheellisena heidän sydämensä paatumuksesta, ja sanoi sille miehelle: “Ojenna kätesi”. Ja hän ojensi, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi.

3:6 Ja fariseukset lähtivät ulos ja pitivät kohta herodilaisten kanssa neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet.

3:7 Mutta Jeesus vetäytyi opetuslapsineen järven rannalle, ja häntä seurasi suuri joukko kansaa Galileasta. Ja Juudeasta

3:8 ja Jerusalemista ja Idumeasta ja Jordanin tuolta puolen ja Tyyron ja Siidonin ympäristöltä tuli paljon kansaa hänen tykönsä, kun he kuulivat, kuinka suuria tekoja hän teki.

3:9 Ja hän sanoi opetuslapsillensa, että hänelle oli pidettävä venhe varalla väentungoksen tähden, etteivät he ahdistaisi häntä;

3:10 sillä hän paransi monta, jonka tähden kaikki, joilla oli vaivoja, tunkeutuivat hänen päälleen koskettaaksensa häntä.

3:11 Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen: “Sinä olet Jumalan Poika”.

3:12 Ja hän varoitti ankarasti heitä saattamasta häntä julki.

3:13 Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä.

3:14 Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan,

3:15 ja heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajia.

3:16 Ja nämä kaksitoista hän asetti: Pietarin – tämän nimen hän antoi Simonille –

3:17 ja Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, Jaakobin veljen, joille hän antoi nimen Boanerges, se on: ukkosenjylinän pojat,

3:18 ja Andreaan ja Filippuksen ja Bartolomeuksen ja Matteuksen ja Tuomaan ja Jaakobin, Alfeuksen pojan, ja Taddeuksen ja Simon Kananeuksen

3:19 ja Juudas Iskariotin, saman, joka hänet kavalsi.

3:20 Ja hän tuli kotiin. Ja taas kokoontui kansaa, niin etteivät he päässeet syömäänkään.

3:21 Kun hänen omaisensa sen kuulivat, menivät he ottamaan häntä huostaansa; sillä he sanoivat: “Hän on poissa suunniltaan”.

3:22 Ja kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat: “Hänessä on Beelsebul”, ja: “Riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia”.

3:23 Niin hän kutsui heidät luoksensa ja sanoi heille vertauksilla: “Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan?

3:24 Ja jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, ei se valtakunta voi pysyä pystyssä.

3:25 Ja jos jokin talo riitautuu itsensä kanssa, ei se talo voi pysyä pystyssä.

3:26 Ja jos saatana nousee itseänsä vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, ei hän voi pysyä, vaan hänen loppunsa on tullut.

3:27 Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaraansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää; vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa.

3:28 Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin;

3:29 mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin.”

3:30 Sillä he sanoivat: “Hänessä on saastainen henki”.

3:31 Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat, seisahtuivat ulkopuolelle ja lähettivät hänen luoksensa kutsumaan häntä.

3:32 Ja kansanjoukko istui hänen ympärillään, ja he sanoivat hänelle: “Katso, sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona kysyvät sinua”.

3:33 Hän vastasi heille ja sanoi: “Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?”

3:34 Ja katsellen ympärilleen niihin, jotka istuivat hänen ympärillään, hän sanoi: “Katso, minun äitini ja veljeni!

3:35 Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”