Index: Finnish 1938

 

Mark 7

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

7:1 Ja fariseukset ja muutamat kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, kokoontuivat hänen luoksensa.

7:2 Ja he näkivät, että muutamat hänen opetuslapsistaan söivät leipää epäpuhtailla, se on pesemättömillä, käsillä.

7:3 Sillä eivät fariseukset eivätkä ketkään juutalaiset syö, ennenkuin ovat tarkoin pesseet kätensä, noudattaen vanhinten perinnäissääntöä,

7:4 ja torilta tultuaan he eivät syö, ennenkuin ovat itseään vedellä vihmoneet; ja paljon muuta on, mitä he ovat ottaneet noudattaakseen, niinkuin maljain ja kiviastiain ja vaskiastiain pesemisiä.

7:5 Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä: “Miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä?”

7:6 Mutta hän sanoi heille: “Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: `Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;

7:7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä`.

7:8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä.”

7:9 Ja hän sanoi heille: “Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.

7:10 Sillä Mooses on sanonut: `Kunnioita isääsi ja äitiäsi`, ja: `Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman`.

7:11 Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen: `Se, minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban` – se on uhrilahja —

7:12 ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen.

7:13 Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette.”

7:14 Ja hän kutsui taas kansan tykönsä ja sanoi heille: “Kuulkaa minua kaikki ja ymmärtäkää:

7:15 ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa, vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.

7:16 Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon.”

7:17 Ja kun hän kansasta erottuaan oli mennyt erääseen taloon, kysyivät hänen opetuslapsensa häneltä sitä vertausta.

7:18 Ja hän sanoi heille: “Niinkö ymmärtämättömiä tekin olette? Ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa?

7:19 Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja ulostuu.” Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi.

7:20 Ja hän sanoi: “Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.

7:21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

7:22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

7:23 Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen.”

7:24 Ja hän nousi ja lähti sieltä Tyyron ja Siidonin alueelle. Ja hän meni erääseen taloon eikä tahtonut, että kukaan saisi sitä tietää; mutta hän ei saanut olla salassa,

7:25 vaan heti kun eräs vaimo, jonka pienessä tyttäressä oli saastainen henki, kuuli hänestä, tuli hän ja lankesi hänen jalkojensa juureen.

7:26 Ja se vaimo oli kreikatar, syntyään syyrofoinikialainen; ja hän pyysi häntä ajamaan ulos riivaajan hänen tyttärestään.

7:27 Niin Jeesus sanoi hänelle: “Anna ensin lasten tulla ravituiksi; sillä ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille”.

7:28 Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle: “Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin pöydän alla lasten muruja”.

7:29 Ja hän sanoi vaimolle: “Tämän sanan tähden, mene; riivaaja on lähtenyt sinun tyttärestäsi”.

7:30 Ja vaimo meni kotiinsa ja havaitsi lapsen makaavan vuoteella ja riivaajan lähteneen hänestä.

7:31 Ja hän lähti jälleen Tyyron alueelta ja kulkien Siidonin kautta tuli Galilean järven ääreen Dekapolin alueen keskitse.

7:32 Ja hänen tykönsä tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä, ja he pyysivät häntä panemaan kätensä hänen päälleen.

7:33 Niin hän otti hänet erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski hänen kieleensä

7:34 ja katsahti ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi hänelle: “Effata”, se on: aukene.

7:35 Niin hänen korvansa aukenivat, ja hänen kielensä side irtautui, ja hän puhui selkeästi.

7:36 Ja Jeesus kielsi heitä sitä kenellekään sanomasta; mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he julistivat.

7:37 Ja ihmiset hämmästyivät ylenmäärin ja sanoivat: “Hyvin hän on kaikki tehnyt: kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan”.