Index: Finnish 1938

 

Mark 11

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

11:1 Ja kun he lähestyivät Jerusalemia, tullen Beetfageen ja Betaniaan Öljymäelle, lähetti hän kaksi opetuslastaan

11:2 ja sanoi heille: “Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta, kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne.

11:3 Ja jos joku teille sanoo: `Miksi te noin teette?`, niin sanokaa: `Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin`.”

11:4 Niin he menivät ja löysivät oven eteen ulos kujalle sidotun varsan ja päästivät sen.

11:5 Ja muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille: “Mitä te teette, kun päästätte varsan?”

11:6 Niin he sanoivat heille, niinkuin Jeesus oli käskenyt; ja he antoivat heidän mennä.

11:7 Ja he toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän istui sen selkään.

11:8 Ja monet levittivät vaatteensa tielle, ja toiset lehviä, joita katkoivat kedoilta.

11:9 Ja ne, jotka kulkivat edellä, ja jotka seurasivat, huusivat: “Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen!

11:10 Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee. Hoosianna korkeuksissa!”

11:11 Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni pyhäkköön; ja katseltuaan kaikkea hän lähti niiden kahdentoista kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen.

11:12 Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä.

11:13 Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä; mutta tultuaan sen luo hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä. Sillä silloin ei ollut viikunain aika.

11:14 Niin hän puhui ja sanoi sille: “Älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö”. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen.

11:15 Ja he tulivat Jerusalemiin. Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet,

11:16 eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta.

11:17 Ja hän opetti ja sanoi heille: “Eikö ole kirjoitettu: `Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi`? Mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan.”

11:18 Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestansa.

11:19 Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle.

11:20 Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten.

11:21 Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle: “Rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut”.

11:22 Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Pitäkää usko Jumalaan.

11:23 Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: `Kohoa ja heittäydy mereen`, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi.

11:24 Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

11:25 Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.”

11:26 Ja he tulivat taas Jerusalemiin. Ja kun hän käveli pyhäkössä, tulivat ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat hänen luoksensa

11:27 ja sanoivat hänelle: “Millä vallalla sinä näitä teet? Tahi kuka sinulle on antanut vallan näitä tehdä?”

11:28 Mutta Jeesus vastasi heille: “Minä myös teen teille yhden kysymyksen; vastatkaa te minulle, niin minä sanon teille, millä vallalla minä näitä teen.

11:29 Oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? Vastatkaa minulle.”

11:30 Niin he neuvottelivat keskenään sanoen: “Jos sanomme: `Taivaasta`, niin hän sanoo: `Miksi ette siis uskoneet häntä?`

11:31 Vai sanommeko: `Ihmisistä`?” – sitä he kansan tähden pelkäsivät sanoa, sillä kaikkien mielestä Johannes totisesti oli profeetta.

11:32 Ja he vastasivat ja sanoivat Jeesukselle: “Emme tiedä”. Silloin Jeesus sanoi heille: “Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen”.

11:33 []