Index: Finnish 1938

 

Mark 15

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

15:1 Ja heti aamulla ylipapit ynnä vanhimmat ja kirjanoppineet ja koko neuvosto tekivät päätöksen, sitoivat Jeesuksen, veivät hänet pois ja antoivat Pilatuksen käsiin.

15:2 Niin Pilatus kysyi häneltä: “Oletko sinä juutalaisten kuningas?” Hän vastasi ja sanoi hänelle: “Sinäpä sen sanot”.

15:3 Ja ylipapit tekivät monta syytöstä häntä vastaan.

15:4 Niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoen: “Etkö vastaa mitään? Katso, kuinka paljon syytöksiä he tekevät sinua vastaan.”

15:5 Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli.

15:6 Mutta juhlan aikana hän tavallisesti päästi heille yhden vangin irti, sen, jota he anoivat.

15:7 Niin siellä oli eräs mies, jota sanottiin Barabbaaksi, vangittu muiden kapinoitsijain kanssa, jotka kapinassa olivat tehneet murhan.

15:8 Ja kansa meni sinne ylös ja rupesi pyytämään, että hän tekisi heille, niinkuin hänen tapansa oli.

15:9 Pilatus vastasi heille sanoen: “Tahdotteko, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?”

15:10 Sillä hän tiesi, että ylipapit kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä.

15:11 Mutta ylipapit kiihoittivat kansaa anomaan, että hän ennemmin päästäisi heille Barabbaan.

15:12 Ja Pilatus puhui taas heille ja sanoi: “Mitä minun sitten on tehtävä hänelle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?”

15:13 Niin he taas huusivat: “Ristiinnaulitse hänet!”

15:14 Mutta Pilatus sanoi heille: “Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?” Mutta he huusivat vielä kovemmin: “Ristiinnaulitse hänet!”

15:15 Ja kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, päästi hän heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

15:16 Niin sotamiehet veivät hänet sisälle linnaan, se on palatsiin, ja kutsuivat siihen koko sotilasjoukon.

15:17 Ja he pukivat hänen yllensä purppuravaipan, väänsivät orjantappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä

15:18 ja rupesivat tervehtimään häntä: “Terve, juutalaisten kuningas!”

15:19 Ja he löivät häntä päähän ruovolla, sylkivät häntä ja laskeutuen polvilleen kumarsivat häntä.

15:20 Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä purppuravaipan ja pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he veivät hänet pois, ristiinnaulitakseen hänet.

15:21 Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin, kyreneläisen, joka tuli vainiolta, Aleksanterin ja Rufuksen isän, kantamaan hänen ristiänsä.

15:22 Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, se on käännettynä: pääkallonpaikka.

15:23 Ja he tarjosivat hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei sitä ottanut.

15:24 Ja he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin oli saava.

15:25 Oli kolmas hetki, kun he hänet ristiinnaulitsivat.

15:26 Ja päällekirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä: “Juutalaisten kuningas”.

15:27 Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen vasemmalle puolellensa.

15:28 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: “Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat!

15:29 Auta itseäsi ja astu alas ristiltä.”

15:30 Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: “Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.

15:31 Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme.” Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä.

15:32 Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.

15:33 Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: “Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

15:34 Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: “Katso, hän huutaa Eliasta”.

15:35 Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda sanoen: “Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas”.

15:36 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

15:37 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

15:38 Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: “Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika”.

15:39 Ja siellä oli myös naisia taampaa katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseen äiti, ja Salome,

15:40 jotka hänen ollessaan Galileassa olivat seuranneet ja palvelleet häntä, sekä useita muita, jotka olivat tulleet hänen kanssaan ylös Jerusalemiin.

15:41 Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä,

15:42 tuli Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.

15:43 Niin Pilatus ihmetteli, oliko hän jo kuollut, ja kutsuttuaan luoksensa sadanpäämiehen kysyi tältä, oliko hän jo kauan sitten kuollut.

15:44 Ja saatuaan sadanpäämieheltä siitä tiedon hän lahjoitti ruumiin Joosefille.

15:45 Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle.

15:46 Ja Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin hänet pantiin.

15:47 []