Index: Danish Bible

 

1 Tessalonikerne 5

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

5:1 Men om Tid og Time, Brødre! have I ikke nødig, at der skrives til eder;

5:2 thi I vide selv grant, at Herrens Dag kommer som en Tyv om Natten.

5:3 Når de sige: “Fred og ingen Fare!” da kommer Undergang pludselig, over dem ligesom Veerne over den frugtsommelige, og de skulle ingenlunde undfly.

5:4 Men I, Brødre! I ere ikke i Mørke, så at Dagen skulde overraske eder som en Tyv.

5:5 Thi I ere alle Lysets Børn og Dagens Børn, vi ere ikke Nattens eller Mørkets Børn.

5:6 Så lader os da ikke sove ligesom de andre, men lader os våge og være ædrue!

5:7 Thi de, som sove, sove om Natten, og de, som beruse sig, ere berusede om Natten.

5:8 Men da vi høre Dagen til, så lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Håb som Hjelm!

5:9 Thi Gud bestemte os ikke til Vrede, men til at vinde Frelse ved vor Herre Jesus Kristus,

5:10 som døde for os, for at vi, hvad enten vi våge eller sove, skulle leve sammen med ham.

5:11 Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I også gøre.

5:12 Men vi bede eder, Brødre! at I skønne på dem, som arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og påminde eder,

5:13 og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Holder Fred med hverandre!

5:14 Og vi formane eder, Brødre! påminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle!

5:15 Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, både imod hverandre og imod alle.

5:16 Værer altid glade,

5:17 beder uafladelig,

5:18 takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus.

5:19 Udslukker ikke Ånden,

5:20 ringeagter ikke Profetier,

5:21 prøver alt, beholder det gode!

5:22 Holder eder fra det onde under alle Skikkelser!

5:23 Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Ånd og Sjæl og Legeme må bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

5:24 Trofast er han, som kaldte eder, han skal også gøre det.

5:25 Brødre! beder for os!

5:26 Hilser alle Brødrene med et helligt Kys!

5:27 Jeg besværger eder ved Herren, at dette Brev må blive oplæst for alle de hellige Brødre.

5:28 Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eder!