Index: Danish Bible

 

2 Tessalonikerne 3

[1]
[2]
[3]

3:1 I øvrigt, Brødre! beder for os, at Herrens Ord må have Løb og forherliges ligesom hos eder,

3:2 og at vi må fries fra de vanartige og onde Mennesker; thi Troen er ikke alles.

3:3 Men trofast er Herren, som skal styrke eder og bevare eder fra det onde;

3:4 og vi have den Tillid til eder i Herren, at I både gøre og ville gøre, hvad vi byde.

3:5 Men Herren styre eders Hjerter til Guds Kærlighed og til Kristi Udholdenhed!

3:6 Men vi byde eder, Brødre! i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I holde eder borte fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os.

3:7 I vide jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi have ikke levet uskikkeligt iblandt eder,

3:8 ikke heller spiste vi nogens Brød for intet, men arbejdede med Møje og Anstrengelse, Nat og Dag,for ikke at være nogen af eder til Byrde.

3:9 Ikke fordi vi ikke have Ret dertil; men vi vilde give eder et Forbillede i os selv, for at I skulde efterfølge os.

3:10 Også da vi vare hos eder, bød vi eder jo dette, at dersom nogen ikke vil arbejde, så skal han heller ikke have Føden!

3:11 Vi høre nemlig, at nogle vandre uskikkeligt iblandt eder, idet de ikke arbejde, men tage sig uvedkommende Ting for.

3:12 Sådanne byde og formane vi i den Herre Jesus Kristus, at de skulle arbejde i Stilhed og således spise deres eget Brød.

3:13 Men I, Brødre! bliver ikke trætte af at gøre det gode!

3:14 Men dersom nogen ikke lyder vort Ord her i Brevet, da mærker eder ham; hav intet Samkvem med ham, for at han må skamme sig!

3:15 Dog skulle I ikke agte ham for en Fjende, men påminde ham som en Broder!

3:16 Men han selv, Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle Måder! Herren være med eder alle!

3:17 Hilsenen med min, Paulus’s, egen Hånd, hvilket er et Mærke i hvert Brev. Således skriver jeg.

3:18 Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eder alle!