Index: Finnish 1938

 

Matthew 3

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

3:1 Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa

3:2 ja sanoi: “Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle”.

3:3 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: “Huutavan ääni kuuluu erämaassa: `Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi`.”

3:4 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.

3:5 Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö,

3:6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

3:7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: “Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

3:8 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,

3:9 älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: `Onhan meillä isänä Aabraham`; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

3:10 Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.

3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

3:12 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa.”

3:13 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.

3:14 Mutta tämä esteli häntä sanoen: “Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!”

3:15 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus”. Silloin hän salli sen hänelle.

3:16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

3:17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”.