We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

God wants to be your best friend

Bible – Finnish 1938 Matthew Chapter 27:1-66.

Index: Finnish 1938

 

Matthew 27

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

27:1 Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet;

27:2 ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja antoivat hänet maaherran, Pilatuksen, käsiin.

27:3 Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille

27:4 ja sanoi: “Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren”. Mutta he sanoivat: “Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi.”

27:5 Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi.

27:6 Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: “Ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta”.

27:7 Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi.

27:8 Sentähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsutaan Veripelloksi.

27:9 Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: “Ja he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet,

27:10 ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niinkuin Herra oli minun kauttani käskenyt”.

27:11 Mutta Jeesus seisoi maaherran edessä. Ja maaherra kysyi häneltä sanoen: “Oletko sinä juutalaisten kuningas?” Niin Jeesus sanoi: “Sinäpä sen sanot”.

27:12 Ja kun ylipapit ja vanhimmat häntä syyttivät, ei hän mitään vastannut.

27:13 Silloin Pilatus sanoi hänelle: “Etkö kuule, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?”

27:14 Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli.

27:15 Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, kenenkä he tahtoivat.

27:16 Ja heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaaksi.

27:17 Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: “Kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?”

27:18 Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä.

27:19 Mutta kun hän istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: “Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä”.

27:20 Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen.

27:21 Ja maaherra puhui heille ja sanoi: “Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän?” Niin he sanoivat: “Barabbaan”.

27:22 Pilatus sanoi heille: “Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?” He sanoivat kaikki: “Ristiinnaulittakoon!”

27:23 Niin maaherra sanoi: “Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?” Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen: “Ristiinnaulittakoon!”

27:24 Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: “Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne.”

27:25 Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: “Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle”.

27:26 Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

27:27 Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon.

27:28 Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan

27:29 ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: “Terve, juutalaisten kuningas!”

27:30 Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän.

27:31 Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi.

27:32 Ja matkalla he tapasivat kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiänsä.

27:33 Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi – se on: pääkallon paikaksi –

27:34 he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda.

27:35 Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa.

27:36 Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä.

27:37 Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki, näin kirjoitettuna: “Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas”.

27:38 Silloin ristiinnaulittiin hänen kanssansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle.

27:39 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä

27:40 ja sanoivat: “Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä”.

27:41 Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat:

27:42 “Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen.

27:43 Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: `Minä olen Jumalan Poika`.”

27:44 Ja samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa.

27:45 Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.

27:46 Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: “Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

27:47 Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: “Hän huutaa Eliasta”.

27:48 Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda.

27:49 Mutta muut sanoivat: “Annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan”.

27:50 Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

27:51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,

27:52 ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös.

27:53 Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle.

27:54 Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: “Totisesti tämä oli Jumalan Poika”.

27:55 Ja siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä; he seisoivat taampana katselemassa.

27:56 Heidän joukossaan oli Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti, ja Sebedeuksen poikain äiti.

27:57 Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi.

27:58 Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle.

27:59 Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen

27:60 ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois.

27:61 Ja siellä olivat Maria Magdaleena ja toinen Maria, jotka istuivat vastapäätä hautaa.

27:62 Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo

27:63 ja sanoivat: “Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: `Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös`.

27:64 Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: `Hän nousi kuolleista`, ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen.”

27:65 Niin Pilatus sanoi heille: “Tuossa on vartijaväkeä, menkää, vartioikaa niin hyvin kuin taidatte”.

27:66 Niin he menivät ja turvasivat haudan lukitsemalla kiven sinetillä ja asettamalla vartijat.