Index: Finnish 1938

 

John 1

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

1:2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.

1:3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

1:4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

1:5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

1:6 Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.

1:7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.

1:8 Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.

1:9 Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

1:10 Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.

1:11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

1:13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

1:15 Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: “Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.”

1:16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.

1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

1:19 Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: “Kuka sinä olet?”

1:20 Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: “Minä en ole Kristus”.

1:21 Ja he kysyivät häneltä: “Mikä sitten? Oletko sinä Elias?” Hän sanoi: “En ole”. “Se profeettako olet?” Hän vastasi: “En”.

1:22 Niin he sanoivat hänelle: “Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?”

1:23 Hän sanoi: “Minä olen huutavan ääni erämaassa: `Tehkää tie tasaiseksi Herralle`, niinkuin profeetta Esaias on sanonut.”

1:24 Ja lähetetyt olivat fariseuksia;

1:25 ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: “Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?”

1:26 Johannes vastasi heille sanoen: “Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne.

1:27 Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään.”

1:28 Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.

1:29 Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: “Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

1:30 Tämä on se, josta minä sanoin: `Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä`.

1:31 Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan.”

1:32 Ja Johannes todisti sanoen: “Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä.

1:33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: `Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä`.

1:34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika.”

1:35 Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa.

1:36 Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: “Katso, Jumalan Karitsa!”

1:37 Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta.

1:38 Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: “Mitä te etsitte?” He vastasivat hänelle: “Rabbi” – se on käännettynä: opettaja – “missä sinä majailet?”

1:39 Hän sanoi heille: “Tulkaa ja katsokaa”. Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin kymmenes hetki.

1:40 Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta.

1:41 Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: “Me olemme löytäneet Messiaan”, se on käännettynä: Kristus.

1:42 Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: “Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas”, joka käännettynä on Pietari.

1:43 Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: “Seuraa minua”.

1:44 Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista.

1:45 Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: “Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista”.

1:46 Natanael sanoi hänelle: “Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?” Filippus sanoi hänelle: “Tule ja katso”.

1:47 Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: “Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!”

1:48 Natanael sanoi hänelle: “Mistä minut tunnet?” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut”.

1:49 Natanael vastasi ja sanoi hänelle: “Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas”.

1:50 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Sentähden, että minä sanoin sinulle: `minä näin sinut viikunapuun alla`, sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat.”

1:51 Ja hän sanoi hänelle: “Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle.”