Index: Finnish 1938

 

John 4

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

4:1 Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes

4:2 – vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa –

4:3 jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan.

4:4 Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta.

4:5 Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille.

4:6 Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki.

4:7 Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: “Anna minulle juoda”.

4:8 Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan.

4:9 Niin Samarian nainen sanoi hänelle: “Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?” Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa.

4:10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: `Anna minulle juoda`, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.”

4:11 Nainen sanoi hänelle: “Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?

4:12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?”

4:13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,

4:14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään”.

4:15 Nainen sanoi hänelle: “Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa”.

4:16 Jeesus sanoi hänelle: “Mene, kutsu miehesi ja tule tänne”.

4:17 Nainen vastasi ja sanoi: “Ei minulla ole miestä”. Jeesus sanoi hänelle: “Oikein sinä sanoit: `Ei minulla ole miestä`,

4:18 sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden.”

4:19 Nainen sanoi hänelle: “Herra, minä näen, että sinä olet profeetta.

4:20 Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla.”

4:21 Jeesus sanoi hänelle: “Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.

4:22 Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista.

4:23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.

4:24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

4:25 Nainen sanoi hänelle: “Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki”.

4:26 Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi”.

4:27 Samassa hänen opetuslapsensa tulivat; ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut: “Mitä pyydät?” tai: “Mitä puhelet hänen kanssaan?”

4:28 Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille:

4:29 “Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?”

4:30 Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa.

4:31 Sillävälin opetuslapset pyysivät häntä sanoen: “Rabbi, syö!”

4:32 Mutta hän sanoi heille: “Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä”.

4:33 Niin opetuslapset sanoivat keskenään: “Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?”

4:34 Jeesus sanoi heille: “Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

4:35 Ettekö sano: `Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu`? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi.

4:36 Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita.

4:37 Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä, ja leikkaaja toinen.

4:38 Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet; toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille.”

4:39 Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti: “Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt”.

4:40 Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää.

4:41 Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden,

4:42 ja he sanoivat naiselle: “Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja”.

4:43 Mutta niiden kahden päivän kuluttua hän lähti sieltä Galileaan.

4:44 Sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa.

4:45 Kun hän siis tuli Galileaan, ottivat galilealaiset hänet vastaan, koska olivat nähneet kaikki, mitä hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana; sillä hekin olivat tulleet juhlille.

4:46 Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti.

4:47 Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa; sillä tämä oli kuolemaisillaan.

4:48 Niin Jeesus sanoi hänelle: “Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko”.

4:49 Kuninkaan virkamies sanoi hänelle: “Herra, tule, ennenkuin minun lapseni kuolee”.

4:50 Jeesus sanoi hänelle: “Mene, sinun poikasi elää”. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni.

4:51 Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli.

4:52 Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle: “Eilen seitsemännellä hetkellä kuume lähti hänestä”.

4:53 Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle: “Sinun poikasi elää”. Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa.

4:54 Tämä oli taas tunnusteko, toinen, jonka Jeesus teki, tultuaan Juudeasta Galileaan.