Index: Finnish 1938

 

John 7

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

7:1 Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa; sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa.

7:2 Ja juutalaisten juhla, lehtimajanjuhla, oli lähellä.

7:3 Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: “Lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet;

7:4 sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle.”

7:5 Sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet.

7:6 Niin Jeesus sanoi heille: “Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias.

7:7 Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat.

7:8 Menkää te ylös juhlille; minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt.

7:9 Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan.

7:10 Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikäänkuin salaa.

7:11 Niin juutalaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat: “Missä hän on?”

7:12 Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa; muutamat sanoivat: “Hän on hyvä”, mutta toiset sanoivat: “Ei ole, vaan hän villitsee kansan”.

7:13 Ei kuitenkaan kukaan puhunut hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia.

7:14 Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti.

7:15 Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: “Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?”

7:16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: “Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

7:17 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

7:18 Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.

7:19 Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne?”

7:20 Kansa vastasi: “Sinussa on riivaaja; kuka sinua tavoittelee tappaaksensa?”

7:21 Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Yhden teon minä tein, ja te kaikki kummastelette.

7:22 Mooses antoi teille ympärileikkauksen – ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä – ja sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen.

7:23 Sentähden: jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina?

7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio.”

7:25 Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat: “Eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat tappaaksensa?

7:26 Ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus?

7:27 Kuitenkin, me tiedämme, mistä tämä on; mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän on.”

7:28 Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi: “Te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen; ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka minut on lähettänyt, on oikea lähettäjä, ja häntä te ette tunne.

7:29 Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on minut lähettänyt.”

7:30 Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni; mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

7:31 Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat: “Kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt?”

7:32 Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä; niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni.

7:33 Mutta Jeesus sanoi: “Minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt.

7:34 Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä; ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla.”

7:35 Niin juutalaiset sanoivat keskenään: “Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä? Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia?

7:36 Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi: `Te etsitte minua, mutta ette löydä`, ja: `Missä minä olen, sinne te ette voi tulla`?”

7:37 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: “Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.

7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.”

7:39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

7:40 Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: “Tämä on totisesti se profeetta”.

7:41 Toiset sanoivat: “Tämä on Kristus”. Mutta toiset sanoivat: “Ei suinkaan Kristus tule Galileasta?

7:42 Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?”

7:43 Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä.

7:44 Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni. Mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi.

7:45 Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille: “Miksi ette tuoneet häntä tänne?”

7:46 Palvelijat vastasivat: “Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu”.

7:47 Niin fariseukset vastasivat heille: “Oletteko tekin eksytetyt?

7:48 Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista?

7:49 Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu.”

7:50 Niin Nikodeemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, sanoi heille:

7:51 “Tuomitseeko lakimme ketään, ennenkuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt?”

7:52 He vastasivat ja sanoivat hänelle: “Oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeettaa.”

7:53 Ja he menivät kukin kotiinsa.