Index: Finnish 1938

 

John 9

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

9:1 Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea.

9:2 Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: “Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?”

9:3 Jeesus vastasi: “Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.

9:4 Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.

9:5 Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus.”

9:6 Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen

9:7 ja sanoi hänelle: “Mene ja peseydy Siiloan lammikossa” – se on käännettynä: lähetetty. – Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä.

9:8 Silloin naapurit ja ne, jotka ennen olivat nähneet hänet kerjääjänä, sanoivat: “Eikö tämä ole se, joka istui ja kerjäsi?”

9:9 Toiset sanoivat: “Hän se on”, toiset sanoivat: “Ei ole, vaan hän on hänen näköisensä”. Hän itse sanoi: “Minä se olen”.

9:10 Niin he sanoivat hänelle: “Miten sinun silmäsi ovat auenneet?”

9:11 Hän vastasi: “Se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle: `Mene ja peseydy Siiloan lammikossa`; niin minä menin ja peseydyin ja sain näköni”.

9:12 He sanoivat hänelle: “Missä hän on?” Hän vastasi: “En tiedä”.

9:13 Niin he veivät hänet, joka ennen oli ollut sokea, fariseusten luo.

9:14 Ja se päivä, jona Jeesus teki tahtaan ja avasi hänen silmänsä, oli sapatti.

9:15 Niin myöskin fariseukset kysyivät häneltä, miten hän oli saanut näkönsä. Ja hän sanoi heille: “Hän siveli tahtaan minun silmilleni, ja minä peseydyin, ja nyt minä näen”.

9:16 Niin muutamat fariseuksista sanoivat: “Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia”. Toiset sanoivat: “Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?” Ja he olivat keskenänsä eri mieltä.

9:17 Niin he taas sanoivat sokealle: “Mitä sinä sanot hänestä, koskapa hän avasi sinun silmäsi?” Ja hän sanoi: “Hän on profeetta”.

9:18 Mutta juutalaiset eivät uskoneet hänestä, että hän oli ollut sokea ja saanut näkönsä, ennenkuin kutsuivat sen näkönsä saaneen vanhemmat

9:19 ja kysyivät heiltä sanoen: “Onko tämä teidän poikanne, jonka sanotte sokeana syntyneen? Kuinka hän sitten nyt näkee?”

9:20 Hänen vanhempansa vastasivat ja sanoivat: “Me tiedämme, että tämä on meidän poikamme ja että hän on sokeana syntynyt;

9:21 mutta kuinka hän nyt näkee, emme tiedä; emme myöskään tiedä, kuka on avannut hänen silmänsä. Kysykää häneltä; hänellä on kyllin ikää, puhukoon itse puolestansa.”

9:22 Näin hänen vanhempansa sanoivat, koska pelkäsivät juutalaisia. Sillä juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet Kristukseksi, oli erotettava synagoogasta.

9:23 Sentähden hänen vanhempansa sanoivat: “Hänellä on kyllin ikää, kysykää häneltä”.

9:24 Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: “Anna kunnia Jumalalle; me tiedämme, että se mies on syntinen”.

9:25 Hän vastasi: “Onko hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen”.

9:26 Niin he sanoivat hänelle: “Mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi?”

9:27 Hän vastasi heille: “Johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa?”

9:28 Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: “Sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia.

9:29 Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä.”

9:30 Mies vastasi ja sanoi heille: “Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni.

9:31 Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee.

9:32 Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät.

9:33 Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä.”

9:34 He vastasivat ja sanoivat hänelle: “Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tahdot opettaa meitä!” Ja he ajoivat hänet ulos.

9:35 Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: “Uskotko sinä Jumalan Poikaan?”

9:36 Hän vastasi ja sanoi: “Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?”

9:37 Jeesus sanoi hänelle: “Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu”.

9:38 Niin hän sanoi: “Herra, minä uskon”; ja hän kumartaen rukoili häntä.

9:39 Ja Jeesus sanoi: “Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi”.

9:40 Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanoivat hänelle: “Olemmeko mekin sokeat?”

9:41 Jeesus sanoi heille: “Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: `Me näemme`; sentähden teidän syntinne pysyy”.