Index: Finnish 1938

 

John 16

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

16:1 “Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi.

16:2 He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle.

16:3 Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua.

16:4 Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne.

16:5 Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: `Mihin sinä menet?`

16:6 Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne.

16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

16:8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:

16:9 synnin, koska he eivät usko minuun;

16:10 vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;

16:11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

16:12 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.

16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

16:14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

16:15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

16:16 Vähän aikaa, niin te ette enää minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut.”

16:17 Silloin muutamat hänen opetuslapsistansa sanoivat toisilleen: “Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo meille: `Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut`, ja: `Minä menen Isän tykö`?”

16:18 Niin he sanoivat: “Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo: `Vähän aikaa`? Emme ymmärrä, mitä hän puhuu.”

16:19 Jeesus huomasi heidän tahtovan kysyä häneltä ja sanoi heille: “Sitäkö te kyselette keskenänne, että minä sanoin: `Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut`?

16:20 Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi.

16:21 Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut; mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan.

16:22 Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne.

16:23 Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni.

16:24 Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

16:25 Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä.

16:26 Sinä päivänä te anotte minun nimessäni; enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne;

16:27 sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä.

16:28 Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö.”

16:29 Hänen opetuslapsensa sanoivat: “Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta.

16:30 Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen.”

16:31 Jeesus vastasi heille: “Nyt te uskotte.

16:32 Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani.

16:33 Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.”