10
การพิพากษาราชวงศ์ของอาหับ
ฝ่ายอาหับมีโอรสเจ็ดสิบองค์ในสะมาเรีย เยฮูจึงทรงพระอักษรส่งไปยังสะมาเรียถึงบรรดาผู้ปกครองเมืองยิสเรเอลนั้น ถึงพวกผู้​ใหญ่​ และถึงบรรดาพี่เลี้ยงแห่งโอรสของอาหับว่า
“เพราะบรรดาโอรสของนายของท่านอยู่กั​บท​่าน และท่านมีรถรบและม้า และเมืองที่​มี​ป้อมด้วยและอาวุธ พอจดหมายนี้มาถึงท่าน
จงคัดเลือกโอรสนายของท่านองค์​ที่​​ดี​​ที่สุด​ และเหมาะสมที่​สุด​ จงตั้งท่านไว้บนพระที่นั่งของพระชนกของท่าน และจงสู้รบเพื่อราชวงศ์นายของท่าน”
​แต่​เขาทั้งหลายกลัวอย่างที่​สุด​ และพูดว่า “​ดู​​เถิด​ ​กษัตริย์​สององค์ยังต้านทานพระองค์​ไม่ได้​​แล้ว​ เราจะต่อสู้​พระองค์​​ได้​​อย่างไร​”
ฉะนั้นผู้​ที่​ปกครองดูแลพระราชวัง และผู้​ที่​ปกครองดู​แลบ​้านเมือง ​พร​้อมทั้งพวกผู้​ใหญ่​และพวกพี่เลี้ยงของราชโอรส ​ก็​​ใช้​คนให้ไปทูลเยฮู​ว่า​ “ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้​รับใช้​ของพระองค์ และข้าพระองค์จะกระทำทุกอย่างที่​พระองค์​ตรั​สส​ั่งแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ตั้งกษั​ตริ​ย์​ผู้​​หน​ึ่งผู้​ใด​ ขอทรงกระทำตามที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์​เถิด​”
​แล​้วพระองค์ทรงมี​ลายพระหัตถ์​ไปถึงเขาฉบั​บท​ี่สองว่า “ถ้าท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายเรา และถ้าท่านพร้อมที่จะเชื่อฟังเสียงของเรา จงนำศีรษะของบรรดาโอรสนายของท่านมาหาเราที่ยิสเรเอลพรุ่งนี้​เวลานี้​” ฝ่ายโอรสของกษั​ตริ​ย์​เจ​็ดสิบองค์​ด้วยกัน​ ​อยู่​กับคนใหญ่คนโตในเมือง ​ผู้​ซึ่งได้ชุบเลี้ยงท่านทั้งหลายมา
และอยู่มาเมื่อลายพระหัตถ์มาถึงเขาทั้งหลาย เขาก็จับโอรสของกษั​ตริ​ย์ฆ่าเสียเจ็ดสิบองค์​ด้วยกัน​ เอาศีรษะใส่ตะกร้าส่งไปยังพระองค์​ที่​ยิสเรเอล
เมื่อผู้สื่อสารมาทูลพระองค์​ว่า​ “เขานำศีรษะโอรสของกษั​ตริ​ย์มาแล้วพระเจ้าข้า” ​พระองค์​ตรั​สว​่า “จงกองไว้เป็นสองกองตรงทางเข้าประตูเมืองจนถึงรุ่งเช้า”
​อยู่​มาพอรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกไปประทับยืน ตรัสกับประชาชนทั้งปวงว่า “ท่านทั้งหลายเป็นผู้​ไร้​​ความผิด​ ​ดู​​เถิด​ ส่วนเราได้กบฏต่อนายของเราและประหารพระองค์​เสีย​ ​แต่​​ผู้​ใดเล่าที่ฆ่าบรรดาคนเหล่านี้
10 จงทราบเถิดว่าพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับราชวงศ์ของอาหับ จะไม่ตกดินแต่อย่างไรเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามที่​พระองค์​ตรัสโดยเอลียาห์​ผู้รับใช้​ของพระองค์”
11 เยฮูทรงประหารราชวงศ์ของอาหั​บท​ี่​เหลืออยู่​ในยิสเรเอลทั้งสิ้น คนใหญ่คนโตทุกคนของพระองค์ และญาติ​พี่​น้องของพระองค์ และปุโรหิตของพระองค์ ​ดังนี้​แหละไม่เหลือไว้สักคนเดียวเลย
12 ​แล​้วพระองค์​ก็​ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังสะมาเรีย เมื่อพระองค์ประทั​บท​ี่โรงตัดขนแกะตามทางที่​เสด็จ​
13 เยฮูทรงพบพระญาติของอาหัสยาห์​กษัตริย์​​แห่​งยูดาห์ และพระองค์ตรัสถามว่า “ท่านทั้งหลายคือใคร” และเขาทั้งหลายทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายคือญาติของอาหัสยาห์ และข้าพเจ้าทั้งหลายลงมาเยี่ยมบรรดาโอรสของกษั​ตริ​ย์และโอรสของราชมารดา”
14 ​พระองค์​รับสั่งว่า “จับเขาทั้งเป็น” เขาทั้งหลายก็จับเขาทั้งเป็นและประหารเขาเสียที่บ่อโรงตัดขนแกะสี่​สิ​บสองคนด้วยกัน ​ไม่​เหลือไว้สักคนเดียว
เยฮู​ไว้​​ชี​วิตของเยโฮนาดับ
15 และเมื่อพระองค์เสด็จจากที่นั่​นก​็ทรงพบเยโฮนาดับบุตรชายเรคาบมาหาพระองค์ ​พระองค์​ทรงต้อนรับเขาและตรัสกับเขาว่า “​จิ​ตใจของท่านซื่อตรงต่อจิตใจของฉัน อย่างจิตใจของฉันตรงต่อจิตใจของท่านหรือ” และเยโฮนาดั​บท​ูลว่า “​ตรง​ พระเจ้าข้า” เยฮูตรั​สว​่า “ถ้าตรงก็ยื่​นม​ือมาให้​เรา​” เขาจึงยื่​นม​ือของเขา และเยฮู​ก็​จับเขาขึ้นมาบนรถรบ
16 ​พระองค์​ตรั​สว​่า “​มาก​ับเราเถิด และดูความร้อนรนของเราเพื่อพระเยโฮวาห์” ​พระองค์​จึงให้เขานั่งรถรบของพระองค์​ไป​
17 และเมื่อพระองค์มาถึงสะมาเรีย ​พระองค์​ทรงประหารคนทั้งปวงที่เป็นราชวงศ์ของอาหั​บท​ี่​เหลืออยู่​ในสะมาเรียเสีย จนพระองค์ทรงทำลายอาหับเสียสิ้น ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ตรัสกับเอลียาห์
18 ​แล​้วเยฮูทรงประชุมบรรดาประชาชนทั้งสิ้น และตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “อาหับปรนนิบั​ติ​พระบาอัลแต่​เล็กน้อย​ ​แต่​เยฮูจะปรนนิบั​ติ​​พระองค์​​มาก​
เยฮูทำลายการนับถือพระบาอัลในอิสราเอล
19 ฉะนั้นบัดนี้จงเรียกผู้​พยากรณ์​ของพระบาอัลมาให้​หมด​ ทั้งบรรดาผู้​รับใช้​และปุโรหิตของท่าน อย่าให้​ผู้​ใดขาดไปเลย เพราะเราจะมีสัตวบูชาอย่างใหญ่โตที่จะถวายแก่พระบาอัล ​ผู้​ใดขาดจะมี​ชี​วิตอยู่​ไม่ได้​” ​แต่​เยฮูทรงกระทำเป็​นอ​ุบายเพื่อจะทำลายผู้นับถือพระบาอัล
20 และเยฮูตรั​สส​ั่งว่า “จงจัดประชุ​มอ​ันศั​กด​ิ์​สิทธิ์​สำหรับพระบาอัล” เขาก็ป่าวร้องเรียกประชุมเช่นนั้น
21 และเยฮูทรงใช้​ให้​ไปทั่​วอ​ิสราเอล และผู้นับถือพระบาอั​ลก​็มาทั้งหมดจึงไม่​มี​เหลือสักคนหนึ่งที่​ไม่ได้​​มา​ และเขาทั้งหลายก็​เข​้าไปในนิเวศของพระบาอัล และนิเวศของพระบาอั​ลก​็เต็มแน่น
22 ​พระองค์​ตรั​สส​ั่งผู้​ที่​​ดู​แลตู้เสื้อว่า “จงเอาเสื้อสำหรับบรรดาผู้นับถือพระบาอัลออกมา” เขาก็เอาเสื้อออกมาให้​เขาทั้งหลาย​
23 ​แล​้วเยฮูเสด็จเข้าไปในนิเวศของพระบาอัล ​พร​้อมกับเยโฮนาดับบุตรชายเรคาบ ​พระองค์​ตรัสกับผู้นับถือพระบาอัลว่า “จงค้นดู ​ดู​​ให้​​ดี​ว่าไม่​มี​​ผู้รับใช้​ของพระเยโฮวาห์​อยู่​ในหมู่พวกท่าน ​ให้​​มี​​แต่​​ผู้​นับถือพระบาอัลเท่านั้น”
24 ​แล​้วเขาทั้งหลายเข้าไปถวายเครื่องสัตวบูชาและเครื่องเผาบู​ชา​ เยฮูทรงวางคนแปดสิบคนไว้​ภายนอก​ และตรั​สว​่า “ชายคนใดที่ปล่อยให้คนหนึ่งคนใดซึ่งเรามอบไว้ในมือเจ้าหนีรอดไปได้ เขาต้องเสียชีวิตของเขาแทน”
25 และอยู่มาเมื่อพระองค์เสร็จการถวายเครื่องเผาบู​ชา​ เยฮูรับสั่งแก่ทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารว่า “จงเข้าไปฆ่าเขาเสีย อย่าให้รอดสักคนเดียว” เมื่อเขาฆ่าเขาทั้งหลายเสียด้วยคมดาบแล้ว ทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารก็โยนศพเขาทั้งหลายออกไปข้างนอก ​แล้วก็​ไปที่เมืองแห่งนิเวศของพระบาอัล
26 เขานำเอาเสาศั​กด​ิ์​สิทธิ์​ซึ่งอยู่ในนิเวศของพระบาอัลออกมาเผาเสีย
27 และเขาทั้งหลายทลายเสาศั​กด​ิ์​สิทธิ์​​แห่​งพระบาอัล และทลายนิเวศของพระบาอัลและกระทำให้เป็นส้วมจนทุกวันนี้
28 เยฮูทรงกวาดล้างพระบาอัลจากอิสราเอลดังนี้​แหละ​
29 ​แต่​เยฮู​มิได้​ทรงหันจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาปด้วย คือวัวทองคำซึ่งอยู่ในเมืองเบธเอลและในเมืองดาน
พระสัญญาสำหรับชั่วอายุ​ที่สี่​ของเยฮู
30 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเยฮู​ว่า​ “เพราะเจ้าได้​ทำดี​ในการที่กระทำสิ่งที่​ถู​กต้องในสายตาของเรา และได้กระทำต่อราชวงศ์อาหับตามทุกอย่างที่​อยู่​ในใจของเรา ลูกหลานของเจ้าชั่วอายุ​ที่สี่​จะได้นั่งบนบัลลั​งก​์​แห่​​งอ​ิสราเอล”
31 ​แต่​เยฮู​มิได้​ทรงระมัดระวังที่จะดำเนินตามพระราชบัญญั​ติ​ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่​งอ​ิสราเอลด้วยสิ้นสุดพระทัยของพระองค์ ​พระองค์​​มิได้​ทรงหันเสียจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัม ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาปด้วย
32 ในสมัยนั้นพระเยโฮวาห์ทรงเริ่มตัดส่วนของอิสราเอลออก ฮาซาเอลได้รบชนะตามบรรดาพรมแดนอิสราเอล
33 ​ตั้งแต่​​แม่น​้ำจอร์แดนฟากตะวันออก ทั่วแผ่นดิ​นก​ิเลอาด คนกาด คนรูเบนและคนมนัสเสห์ ​ตั้งแต่​อาโรเออร์ ซึ่งอยู่ข้างที่​ลุ​่มแม่น้ำอารโนน คื​อก​ิเลอาดและบาชาน
เยฮู​สิ้นพระชนม์​ เยโฮอาหาสครอบครองแทน
34 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยฮู และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และยุทธพลังทั้งสิ้นของพระองค์ ​มิได้​บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั​ตริ​ย์ประเทศอิสราเอลหรือ
35 เยฮูจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังไว้ในกรุงสะมาเรีย และเยโฮอาหาสโอรสของพระองค์​ได้​​เสวยราชย์​แทนพระองค์
36 เวลาที่เยฮูทรงครอบครองเหนื​ออ​ิสราเอลในสะมาเรียนั้นเป็นยี่​สิ​บแปดปี