93
ความรุ่งเรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง ​พระองค์​ทรงสวมความยิ่งใหญ่ พระเยโฮวาห์ทรงสวมกำลัง ​พระองค์​ทรงเอาพระกำลังคาดพระองค์ โลกได้สถาปนาไว้​แล้ว​ มันจะไม่​หวั่นไหว​
พระที่นั่งของพระองค์​ได้​สถาปนาไว้​แล​้วตั้งแต่กาลดึกดำบรรพ์ ​พระองค์​​ดำรงอยู่​​ตั้งแต่​​นิรันดร์​​กาล​
​โอ​ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กระแสน้ำได้​คะนอง​ กระแสน้ำคะนองเสียง กระแสน้ำคะนองเสียงกึ​กก​้อง
พระเยโฮวาห์บนที่สูงนั้นทรงมหิทธิ​ฤทธิ์​ยิ่งกว่าเสียงของน้ำมากหลาย ทรงมหิทธิ​ฤทธิ์​ยิ่งกว่าคลื่นทะเล
บรรดาพระโอวาทของพระองค์​แน่​นอนที​เดียว​ ​โอ​ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ​ความบริสุทธิ์​เหมาะกับพระนิเวศของพระองค์​เป็นนิตย์​