99
การนมัสการในศิ​โยน​
พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง ​ให้​​ชนชาติ​ทั้งหลายตัวสั่น ​พระองค์​​ผู้​ประทับระหว่างพวกเครูบ ​ให้​​แผ่​นดินโลกหวั่นไหว
พระเยโฮวาห์​ใหญ่​ยิ่งอยู่ในศิ​โยน​ ​พระองค์​สูงเด่นอยู่เหนือประชาชาติ​ทั้งปวง​
​ให้​เขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าคร้ามกลัวของพระองค์ เพราะพระนามนั้นบริ​สุทธิ​์
ฤทธานุภาพของกษั​ตริ​ย์ทรงรักความยุ​ติ​​ธรรม​ ​พระองค์​ทรงสถาปนาความเที่ยงตรง ​พระองค์​ทรงประกอบความยุ​ติ​ธรรมและความชอบธรรมขึ้นในยาโคบ
จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และนมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์ เพราะพระองค์​บริสุทธิ์​
โมเสสและอาโรนอยู่ในพวกปุโรหิตของพระองค์ ซามูเอลอยู่ในพวกที่ทูลออกพระนามของพระองค์​ด้วย​ พวกท่านร้องทูลพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงตอบท่านเหล่านั้น
​พระองค์​ตรัสกั​บท​่านที่ในเสาเมฆ ท่านทั้งปวงได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์และกฎที่​พระองค์​ประทานแก่​ท่าน​
​โอ​ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์​ทั้งหลาย​ ​พระองค์​ทรงตอบท่านเหล่านั้น ​พระองค์​ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยกโทษท่านเหล่านั้น ​แต่​ทรงเป็นผู้สนองการกระทำผิดของท่านเหล่านั้น
จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และนมัสการที่​ภู​เขาอันบริ​สุทธิ​์ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราบริ​สุทธิ​์