YAHUDA’NIN MEKTUBU

    İsa Mesih’in kulu ve Yakub’un kardeşi ben Yahuda’dan, Baba
Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan
çağrılmışlara selam!
2 Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun.

                           Günah ve yargı

    3 Sevgili kardeşlerim, ortak kurtuluşumuzla ilgili olarak size
yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi, kutsallara ilk ve son kez emanet
edilmiş olan iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere yazma
gereğini duydum. 4 Çünkü Tanrımızın lütfunu sefahate araç
eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih’i inkâr eden bazı
tanrısız kişiler aranıza gizlice sızdılar.
Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır.
    5 Bütün bunları bildiğiniz halde, size hatırlatmak isterim
ki, Rab kendi halkını önce Mısır diyarından
kurtardı, ama iman etmeyenleri daha sonra mahvetti. 6 Yetkilerinin
sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri
terketmiş olan melekleri Rab, büyük yargı günü için çözülmez
bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti. 7 Sodom, Gomora ve
bunların çevresindeki kentler de bunlara benzer şekilde kendilerini
cinsel ahlaksızlığa ve sapıklığa teslim ettiler.
Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çekmekte olan bu kentler ders
alınacak birer örnektir.
    8 Buna rağmen, aranıza sızan bu kişiler aynı
şekilde hulyalara dalıp öz bedenlerini kirletiyorlar. Rab’bin
yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara sövüyorlar. 9 Oysa baş
melek Mikail bile, Musa’nın cesedi konusunda İblis’le* çekişip
tartışırken, söverek onu yargılamaya cesaret etmedi. Ancak,
"Seni Rab azarlasın" dedi. 10 Ama bu kişiler
anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Öte yandan mantıktan
yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladıkları ne varsa, onları
yıkıma götürüyor. 11 Vay bunların haline! Çünkü Kabil’in
yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balam’ınkine benzer bir
yanılgıya kaptırdılar. Korah’ınkine benzer bir isyanda
mahvoldular. 12 Sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca
yiyip içen bu kişiler, birer kara lekedir. Yalnız kendilerini
besleyen çobanlardır. Rüzgârın sürüklediği yağmursuz
bulutlara, iki kez ölmüş, kökten sökülmüş, sonbaharın meyvesiz
ağaçlarına benzerler. 13 Köpüğünü savuran denizin vahşi
dalgaları gibi, ayıplarını etrafa savururlar. Serseri
yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu bir
karanlık bekliyor.
    14-15 Ådem’den sonra yedinci kuşaktan olan Hanok, bu adamlara
ilişkin şu peygamberlikte bulundu: "İşte, Rab herkesi
yargılamak üzere kutsallarının onbinlercesiyle geliyor.
Tanrı yoluna aykırı olup tanrısızlıkta
yapılan tüm işlerden ve tanrısız günahkârların
kendisine karşı söylediği tüm haşin sözlerden ötürü Rab,
bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir." 16 Bunlar hep
mırıldanıp söylenirler. Kendi tutkularının peşinden
giderler. Ağızları tumturaklı sözler söyler, kendi
çıkarları için başkalarını pohpohlarlar.

                         Uyarılar ve öğütler

    17 Ama siz, sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih’in elçileri
tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. 18 Size
demişlerdi ki, "Dünyanın son günlerinde alay edenler,
tanrısızlığa yönelip kendi tutkularının yolunda
yürüyenler olacaktır."  19 Bunlar bölücü, maddeye bağlı ve
Kutsal Ruh’tan yoksun olan kişilerdir. 20 Ama siz, sevgili 
kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın
temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh’ta dua edin. 21 Sizi sonsuz
yaşama kavuşturacak olan Rabbimiz İsa Mesih’in merhametini
bekleyerek kendinizi Tanrı’nın sevgisinde koruyun. 22 Kararsız
olan bazılarına merhamet edin. 23 Bazılarını ateşten
çekip kurtarın. Bazılarına da korkuyla merhamet edin; ama
günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin.
    24-25 Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten
alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak
çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki, Rabbimiz İsa Mesih
aracılığıyla tüm çağlardan önce, şimdi ve tüm
çağlar boyunca Tanrı’nın olsun. Amin.