We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Do not look to your hope, but to Christ, the source of your hope.
Charles Spurgeon

FREE Online Croatian Bible. 1 Kings Chapter 4:1-20.

Main Index: Croatian Bible

 

1 Kings 4

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

4:1 Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom,

4:2 a evo njegovih odličnika: Azarja, sin Sadokov, svećenik;

4:3 Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, bilježnici; Jošafat, sin Ahiludov, savjetnik;

4:4 Benaja, sin Jojadin, vojskovođa; Sadok i Ebjatar, svećenici.

4:5 Azarja, sin Natanov, bio je nad namjesnicima; Zabud, sin Natanov, prijatelj kraljev;

4:6 Ahišar, upravitelj dvora; Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske; Adoram, sin Abdin, nadstojnik za tlaku.

4:7 Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; za svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdržavanje.

4:8 Evo njihovih imena: …sin Hurov, u gori Efrajimovoj;

4:9 …sin Dekerov, u Makasu, Šaalbimu, Bet Šemešu, Elonu do Bet Hanana;

4:10 …sin Hesedov, u Arubotu; pod njim bijaše Soho i sav kraj heferski;

4:11 …sin Abinadabov, nad svim okružjem dorskim; žena mu je bila Tafata, kći Salomonova;

4:12 Baana, sin Ahiludov, u Tanaku i Megidu i u svem Bet Šeanu, koji je pokraj Saretana niže Jizreela, od Bet Šeana do Abel Mekole, i preko Jokmeama.

4:13 …sin Geberov, u Ramotu Gileadskom; njegova su bila Sela Jaira, sina Manašeova, koja su u Gileadu; imao je i područje Argob koje leži u Bašanu, šezdeset tvrdih gradova, opasanih zidovima i prijevornicama od tuča;

4:14 Ahinabad, sin Idov, u Mahanajimu;

4:15 Ahimaas u Naftaliju; i on se oženio jednom Salomonovom kćeri – Bosmatom.

4:16 Baana, sin Hušajev, u Ašeru i na visoravnima;

4:17 Jošafat, sin Paruahov, u Jisakaru;

4:18 Šimej, sin Elin, u Benjaminu;

4:19 Geber, sin Urijin, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. Povrh toga bio je još jedan namjesnik u zemlji.

4:20 Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bijaše ih kao pijeska na obali morskoj. Jeli su i pili i bili sretni.