Index: Finnish 1938

 

Matthew 22

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

22:1 Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi:

22:2 “Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa.

22:3 Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla.

22:4 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: `Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin`.

22:5 Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen;

22:6 ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat.

22:7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa.

22:8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: `Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia.

22:9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.`

22:10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita.

22:11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin.

22:12 Ja hän sanoi hänelle: `Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?` Mutta hän jäi sanattomaksi.

22:13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: `Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen`. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

22:14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.”

22:15 Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi.

22:16 Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: “Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön.

22:17 Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?”

22:18 Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: “Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut?

22:19 Näyttäkää minulle veroraha.” Niin he toivat hänelle denarin.

22:20 Hän sanoi heille: “Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?”

22:21 He vastasivat: “Keisarin”. Silloin hän sanoi heille: “Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on”.

22:22 Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois.

22:23 Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä

22:24 sanoen: “Opettaja, Mooses on sanonut: `Jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelleen`.

22:25 Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli; ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen.

22:26 Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki seitsemän.

22:27 Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo.

22:28 Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut.”

22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

22:30 Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

22:31 Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen:

22:32 `Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala`? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien.”

22:33 Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa.

22:34 Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen;

22:35 ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:

22:36 “Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?”

22:37 Niin Jeesus sanoi hänelle: “`Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi`.

22:38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

22:39 Toinen, tämän vertainen, on: `Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi`.

22:40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.”

22:41 Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä

22:42 sanoen: “Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?” He sanoivat hänelle: “Daavidin”.

22:43 Hän sanoi heille: “Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen:

22:44 `Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle`.

22:45 Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?”

22:46 Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään.