We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

How about a private meeting with God? Pray!

Bible – Finnish 1938 John Chapter 18:1-40.

Index: Finnish 1938

 

John 18

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

18:1 Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslastensa kanssa Kedronin puron tuolle puolelle; siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsinensa.

18:2 Mutta myös Juudas, joka hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja hänen opetuslapsensa usein olivat kokoontuneet sinne.

18:3 Niin Juudas otti sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten palvelijoita ja tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan.

18:4 Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: “Ketä te etsitte?”

18:5 He vastasivat hänelle: “Jeesusta, Nasaretilaista”. Jeesus sanoi heille: “Minä se olen”. Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan.

18:6 Kun hän siis sanoi heille: “Minä se olen”, peräytyivät he ja kaatuivat maahan.

18:7 Niin hän taas kysyi heiltä: “Ketä te etsitte?” He sanoivat: “Jeesusta, Nasaretilaista”.

18:8 Jeesus vastasi: “Minähän sanoin teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä”;

18:9 että se sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut: “En minä ole kadottanut ketään niistä, jotka sinä olet minulle antanut”.

18:10 Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan; ja palvelijan nimi oli Malkus.

18:11 Niin Jeesus sanoi Pietarille: “Pistä miekkasi tuppeen. Enkö minä joisi sitä maljaa, jonka Isä on minulle antanut?”

18:12 Niin sotilasjoukko ja päällikkö ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat hänet

18:13 ja veivät ensin Hannaan luo, sillä hän oli Kaifaan appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylimmäisenä pappina.

18:14 Ja Kaifas oli se, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut: “On hyödyllistä, että yksi ihminen kuolee kansan edestä.”

18:15 Ja Jeesusta seurasi Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi. Tämä opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttava ja meni Jeesuksen kanssa sisälle ylimmäisen papin kartanoon.

18:16 Mutta Pietari seisoi portilla ulkona. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylimmäisen papin tuttava, meni ulos ja puhutteli portinvartijatarta ja toi Pietarin sisälle.

18:17 Niin palvelijatar, joka vartioi porttia, sanoi Pietarille: “Etkö sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia?” Hän sanoi: “En ole”.

18:18 Mutta palvelijat ja käskyläiset olivat tehneet hiilivalkean, koska oli kylmä, ja seisoivat ja lämmittelivät. Ja myös Pietari seisoi heidän kanssaan lämmittelemässä.

18:19 Niin ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opistaan.

18:20 Jeesus vastasi hänelle: “Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään.

18:21 Miksi minulta kysyt? Kysy niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä minä olen heille puhunut; katso, he tietävät, mitä minä olen sanonut.”

18:22 Mutta kun Jeesus oli tämän sanonut, antoi eräs palvelija, joka seisoi vieressä, hänelle korvapuustin sanoen: “Niinkö sinä vastaat ylimmäiselle papille?”

18:23 Jeesus vastasi hänelle: “Jos minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on pahaa; mutta jos minä puhuin oikein, miksi minua lyöt?”

18:24 Niin Hannas lähetti hänet sidottuna ylimmäisen papin Kaifaan luo.

18:25 Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoivat hänelle: “Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?” Hän kielsi ja sanoi: “En ole”.

18:26 Silloin eräs ylimmäisen papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan pois, sanoi: “Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan?”

18:27 Niin Pietari taas kielsi, ja samassa lauloi kukko.

18:28 Niin he veivät Jeesuksen Kaifaan luota palatsiin; ja oli varhainen aamu. Ja itse he eivät menneet sisälle palatsiin, etteivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta.

18:29 Niin Pilatus meni ulos heidän luokseen ja sanoi: “Mikä syytös ja kanne teillä on tätä miestä vastaan?”

18:30 He vastasivat ja sanoivat hänelle: “Jos tämä ei olisi pahantekijä, emme olisi antaneet häntä sinun käsiisi”.

18:31 Niin Pilatus sanoi heille: “Ottakaa te hänet ja tuomitkaa hänet lakinne mukaan”. Juutalaiset sanoivat hänelle: “Meidän ei ole lupa ketään tappaa”;

18:32 että Jeesuksen sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut, antaen tietää, minkälaisella kuolemalla hän oli kuoleva.

18:33 Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi hänelle: “Oletko sinä juutalaisten kuningas?”

18:34 Jeesus vastasi hänelle: “Itsestäsikö sen sanot, vai ovatko muut sen sinulle minusta sanoneet?”

18:35 Pilatus vastasi: “Olenko minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun käsiini. Mitä olet tehnyt?”

18:36 Jeesus vastasi: “Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä”.

18:37 Niin Pilatus sanoi hänelle: “Sinä siis kuitenkin olet kuningas?” Jeesus vastasi: “Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.”

18:38 Pilatus sanoi hänelle: “Mikä on totuus?” Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: “Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä.

18:39 Mutta te olette tottuneet siihen, että minä päästän teille yhden vangin irti pääsiäisenä; tahdotteko siis, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?”

18:40 Niin he taas huusivat sanoen: “Älä häntä, vaan Barabbas!” Mutta Barabbas oli ryöväri.

 


image_print