We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

A Man's Man is a Godly Man!

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Genesis Chapter 5:1-32.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Genesis 5

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]

5:1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.

5:2 Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden.

5:3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.

5:4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.

5:6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.

5:7 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:8 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.

5:9 En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.

5:10 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.

5:12 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el.

5:13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:14 Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.

5:15 En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered.

5:16 En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:17 Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf.

5:18 En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch.

5:19 En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf.

5:21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.

5:22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.

5:24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.

5:25 En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech.

5:26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.

5:28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.

5:29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

5:30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.

5:32 En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.

 


image_print