Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Job 25

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]

25:1 Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide:

25:2 Heerschappij en vreze zijn bij Hem, Hij maakt vrede in Zijn hoogten.

25:3 Is er een getal Zijner benden? En over wien staat Zijn licht niet op?

25:4 Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, en hoe zou hij zuiver zijn, die van een vrouw geboren is?

25:5 Zie, tot de maan toe, en zij zal geen schijnsel geven; en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen.

25:6 Hoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, die een worm is!