Index: Finnish 1938

 

Psalms 105

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

105:1 Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa.

105:2 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä.

105:3 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.

105:4 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa.

105:5 Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita,

105:6 te Aabrahamin, hänen palvelijansa, siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa.

105:7 Hän, Herra, on meidän Jumalamme; hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan.

105:8 Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanan hamaan tuhansiin polviin,

105:9 liittonsa, jonka hän teki Aabrahamin kanssa, ja Iisakille vannomansa valan.

105:10 Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkiseksi liitoksi.

105:11 Hän sanoi: “Sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne”.

105:12 Heitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja he olivat muukalaisia siellä.

105:13 Ja he vaelsivat kansasta kansaan ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan.

105:14 Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa, ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä:

105:15 “Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni”.

105:16 Ja kun hän kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen,

105:17 oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen: Joosef oli myyty orjaksi.

105:18 Hänen jalkojansa vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin,

105:19 siksi kunnes hänen sanansa kävi toteen ja Herran puhe osoitti hänet puhtaaksi.

105:20 Niin kuningas lähetti ja päästätti hänet, kansojen hallitsija laski hänet irti.

105:21 Hän pani hänet talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi,

105:22 sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille.

105:23 Niin joutui Israel Egyptiin, Jaakob muukalaiseksi Haamin maahan.

105:24 Ja Herra teki kansansa hyvin hedelmälliseksi ja väkevämmäksi heidän vihamiehiänsä.

105:25 Hän käänsi näitten sydämen vihaamaan hänen kansaansa, kavalasti kohtelemaan hänen palvelijoitaan.

105:26 Hän lähetti Mooseksen, palvelijansa, ja Aaronin, jonka hän oli valinnut.

105:27 Nämä tekivät hänen tunnustekonsa heidän keskellään, tekivät ihmeitä Haamin maassa.

105:28 Hän lähetti pimeyden ja pimensi kaiken, eivätkä he vastustaneet hänen sanojansa.

105:29 Hän muutti heidän vetensä vereksi ja kuoletti heiltä kalat.

105:30 Heidän maansa vilisi sammakoita aina kuningasten kammioita myöten.

105:31 Hän käski, ja paarmoja tuli ja sääskiä koko heidän alueellensa.

105:32 Hän antoi heille rakeita sateen sijaan, tulen leimauksia heidän maahansa.

105:33 Ja hän hävitti heidän viini- ja viikunapuunsa ja murskasi puut heidän alueeltansa.

105:34 Hän käski, ja heinäsirkkoja tuli ja tuhosirkkoja lukematon joukko;

105:35 ne söivät kaiken ruohon heidän maastansa, söivät hedelmän heidän vainioiltansa.

105:36 Ja hän surmasi kaikki heidän maansa esikoiset, kaikki heidän miehuutensa ensimmäiset.

105:37 Sitten hän vei Israelin sieltä varustettuna hopealla ja kullalla, eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista.

105:38 Egypti iloitsi heidän lähdöstänsä, koska sen oli vallannut pelko heidän tähtensä.

105:39 Hän levitti suojaksi pilven ja tulen valaisemaan yötä.

105:40 He pyysivät, ja hän pani tulemaan viiriäiset, ja hän ravitsi heitä taivaan leivällä.

105:41 Hän avasi kallion, ja vettä vuoti; se juoksi virtana kautta erämaan.

105:42 Sillä hän muisti pyhän sanansa, muisti Aabrahamia, palvelijaansa.

105:43 Niin hän vei kansansa pois sen iloitessa, valittunsa heidän riemuitessaan.

105:44 Ja hän antoi heille pakanain maat, ja he ottivat omaksensa kansojen vaivannäöt,

105:45 että he noudattaisivat hänen käskyjänsä ja ottaisivat hänen laeistansa vaarin. Halleluja!