We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Hurting? No one understands like Jesus

Let Him therefore send and do what He will. By His grace, if we are His, we will face it, bow to it, accept it, and give thanks for it. God’s Providence is always executed in the ‘wisest manner’ possible. We are often unable to see and understand the reasons and causes for specific events in our lives, in the lives of others, or in the history of the world. But our lack of understanding does not prevent us from believing God.
Don Fortner

Bible – Finnish 1938 Psalms Chapter 118:1-29.

Index: Finnish 1938

 

Psalms 118

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

118:1 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

118:2 Näin sanokoon Israel; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

118:3 Näin sanokoon Aaronin suku; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

118:4 Näin sanokoot ne, jotka Herraa pelkäävät; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

118:5 Ahdistuksessani minä huusin Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan.

118:6 Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä voivat ihmiset minulle tehdä?

118:7 Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä saan ilolla katsella vihamiehiäni.

118:8 Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin.

118:9 Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ruhtinaihin.

118:10 Kaikki pakanat piirittivät minua – Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

118:11 He piirittivät minua joka taholta – Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

118:12 Niinkuin mehiläiset he minua piirittivät – he sammuvat kuin tuli orjantappuroissa. Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

118:13 Sinä sysäsit minua kovasti, että kaatuisin, mutta Herra auttoi minua.

118:14 Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastajaksi.

118:15 Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.

118:16 Herran oikea käsi korottaa, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.

118:17 En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä.

118:18 Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut.

118:19 Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämään Herraa.

118:20 Tämä on Herran portti: vanhurskaat käyvät siitä sisälle.

118:21 Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi.

118:22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.

118:23 Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.

118:24 Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.

118:25 Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys!

118:26 Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta.

118:27 Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti.

118:28 Sinä olet minun Jumalani, ja sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan.

118:29 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.