Index: Finnish 1938

 

Psalms 118

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

118:1 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

118:2 Näin sanokoon Israel; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

118:3 Näin sanokoon Aaronin suku; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

118:4 Näin sanokoot ne, jotka Herraa pelkäävät; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

118:5 Ahdistuksessani minä huusin Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan.

118:6 Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä voivat ihmiset minulle tehdä?

118:7 Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä saan ilolla katsella vihamiehiäni.

118:8 Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin.

118:9 Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ruhtinaihin.

118:10 Kaikki pakanat piirittivät minua – Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

118:11 He piirittivät minua joka taholta – Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

118:12 Niinkuin mehiläiset he minua piirittivät – he sammuvat kuin tuli orjantappuroissa. Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

118:13 Sinä sysäsit minua kovasti, että kaatuisin, mutta Herra auttoi minua.

118:14 Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastajaksi.

118:15 Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.

118:16 Herran oikea käsi korottaa, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.

118:17 En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä.

118:18 Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut.

118:19 Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämään Herraa.

118:20 Tämä on Herran portti: vanhurskaat käyvät siitä sisälle.

118:21 Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi.

118:22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.

118:23 Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.

118:24 Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.

118:25 Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys!

118:26 Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta.

118:27 Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti.

118:28 Sinä olet minun Jumalani, ja sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan.

118:29 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.