We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Suffering from truth decay? Brush up on your Bible.

Bible – Finnish 1938 Matthew Chapter 26:1-75.

Index: Finnish 1938

 

Matthew 26

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

26:1 Ja kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa:

26:2 “Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen; silloin Ihmisen Poika annetaan ristiinnaulittavaksi”.

26:3 Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas nimisen ylimmäisen papin palatsiin

26:4 ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet.

26:5 Mutta he sanoivat: “Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa”.

26:6 Kun Jeesus oli Betaniassa pitalisen Simonin asunnossa,

26:7 tuli hänen luoksensa nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla.

26:8 Mutta sen nähdessään hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat: “Mitä varten tämä haaskaus?

26:9 Olisihan sen voinut myydä kalliista hinnasta ja antaa rahat köyhille.”

26:10 Kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän heille: “Miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Sillä hän teki hyvän työn minulle.

26:11 Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina.

26:12 Sillä kun hän valoi tämän voiteen minun ruumiilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten.

26:13 Totisesti minä sanon teille: missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa.”

26:14 Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo

26:15 ja sanoi: “Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?” Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa.

26:16 Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa hänet.

26:17 Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: “Mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi?”

26:18 Niin hän sanoi: “Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle: `Opettaja sanoo: Minun aikani on lähellä; sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa`.”

26:19 Ja opetuslapset tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja valmistivat pääsiäislampaan.

26:20 Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa.

26:21 Ja heidän syödessään hän sanoi: “Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut”.

26:22 Silloin he tulivat kovin murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle: “Herra, en kai minä ole se?”

26:23 Hän vastasi ja sanoi: “Joka minun kanssani pisti kätensä vatiin, se kavaltaa minut.

26:24 Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt.”

26:25 Niin Juudas, joka hänet kavalsi, vastasi ja sanoi: “Rabbi, en kai minä ole se?” Hän sanoi hänelle: “Sinäpä sen sanoit”.

26:26 Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: “Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini”.

26:27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: “Juokaa tästä kaikki;

26:28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

26:29 Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.”

26:30 Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

26:31 Silloin Jeesus sanoi heille: “Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: `Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan`.

26:32 Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan.”

26:33 Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: “Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu”.

26:34 Jeesus sanoi hänelle: “Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät”.

26:35 Pietari sanoi hänelle: “Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä”. Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset.

26:36 Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane nimiselle maatilalle; ja hän sanoi opetuslapsillensa: “Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla”.

26:37 Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa; ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan.

26:38 Silloin hän sanoi heille: “Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani”.

26:39 Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: “Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä”.

26:40 Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: “Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani!

26:41 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko.”

26:42 Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen: “Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi”.

26:43 Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi.

26:44 Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan.

26:45 Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille: “Te nukutte vielä ja lepäätte! Katso, hetki on lähellä, ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.

26:46 Nouskaa, lähtekäämme; katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa.”

26:47 Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä kahdestatoista, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä.

26:48 Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen: “Se, jolle minä suuta annan, hän se on; ottakaa hänet kiinni”.

26:49 Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi: “Terve, rabbi!” ja antoi hänelle suuta.

26:50 Niin Jeesus sanoi hänelle: “Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit?” Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni.

26:51 Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan.

26:52 Silloin Jeesus sanoi hänelle: “Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat.

26:53 Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä?

26:54 Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?”

26:55 Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle: “Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni.

26:56 Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen.” Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

26:57 Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet ylimmäisen papin, Kaifaan, eteen, jonne kirjanoppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneet.

26:58 Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin esipihaan asti; ja hän meni sinne ja istui palvelijain joukkoon nähdäksensä, kuinka lopulta kävisi.

26:59 Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet,

26:60 mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi,

26:61 ja he sanoivat: “Tämä on sanonut: `Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa`.”

26:62 Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle: “Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan?”

26:63 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: “Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika”.

26:64 Jeesus sanoi hänelle: “Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.”

26:65 Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: “Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa.

26:66 Miten teistä on?” He vastasivat sanoen: “Hän on vikapää kuolemaan”.

26:67 Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat häntä poskelle

26:68 ja sanoivat: “Profetoi meille, Kristus, kuka se on, joka sinua löi”.

26:69 Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa. Ja hänen luoksensa tuli muuan palvelijatar ja sanoi: “Sinäkin olit Jeesuksen, galilealaisen, seurassa”.

26:70 Mutta hän kielsi kaikkien kuullen ja sanoi: “En ymmärrä, mitä sanot”.

26:71 Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi sielläoleville: “Tämäkin oli Jeesuksen, Nasaretilaisen, seurassa”.

26:72 Ja taas hän kielsi valalla vannoen: “En tunne sitä miestä”.

26:73 Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: “Totisesti, sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut”.

26:74 Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan: “En tunne sitä miestä”. Ja samassa lauloi kukko.

26:75 Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut: “Ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät”. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.

 


image_print