We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Uninspired by Jesus? Bet you've never met him!

FREE Online Croatian Bible. Genesis Chapter 5:1-32.

Main Index: Croatian Bible

 

Genesis 5

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]

5:1 Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju;

5:2 stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva – čovjek.

5:3 Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.

5:4 Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5:5 Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.

5:6 Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš.

5:7 Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5:8 Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.

5:9 Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.

5:10 Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5:11 Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.

5:12 Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.

5:13 Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5:14 Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.

5:15 Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.

5:16 Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5:17 Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.

5:18 Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.

5:19 Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5:20 Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije.

5:21 Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah.

5:22 Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5:23 Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina.

5:24 Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.

5:25 Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.

5:26 Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5:27 Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije.

5:28 Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.

5:29 Nadjene mu ime Noa, govoreći: “Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo.”

5:30 Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5:31 Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.

5:32 Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.

 


image_print