We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Just when you thought it was safe to ignore God . . .

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Job Chapter 28:1-28.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Job 28

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]

28:1 Gewisselijk, er is voor het zilver een uitgang, en een plaats voor het goud, dat zij smelten.

28:2 Het ijzer wordt uit stof genomen, en uit steen wordt koper gegoten.

28:3 Het einde, dat God gesteld heeft voor de duisternis, en al het uiterste onderzoekt hij; het gesteente der donkerheid en der schaduw des doods.

28:4 Breekt er een beek door, bij dengene, die daar woont, de wateren vergeten zijnde van den voet, worden van den mens uitgeput, en gaan weg.

28:5 Uit de aarde komt het brood voort, en onder zich wordt zij veranderd, alsof zij vuur ware.

28:6 Haar stenen zijn de plaats van den saffier, en zij heeft stofjes van goud.

28:7 De roofvogel heeft het pad niet gekend, en het oog der kraai heeft het niet gezien.

28:8 De jonge hoogmoedige dieren hebben het niet betreden, de felle leeuw is daarover niet heengegaan.

28:9 Hij legt zijn hand aan de keiachtige rots, hij keert de bergen van den wortel om.

28:10 In de rotsstenen houwt hij stromen uit, en zijn oog ziet al het kostelijke.

28:11 Hij bindt de rivier toe, dat niet een traan uitkomt, en het verborgene brengt hij uit in het licht.

28:12 Maar de wijsheid, van waar zal zij gevonden worden? En waar is de plaats des verstands?

28:13 De mens weet haar waarde niet, en zij wordt niet gevonden in het land der levenden.

28:14 De afgrond zegt: Zij is in mij niet; en de zee zegt: Zij is niet bij mij.

28:15 Het gesloten goud kan voor haar niet gegeven worden, en met zilver kan haar prijs niet worden opgewogen.

28:16 Zij kan niet geschat worden tegen fijn goud van Ofir, tegen den kostelijken Schoham, en den Saffier.

28:17 Men kan het goud of het kristal haar niet gelijk waarderen; ook is zij niet te verwisselen voor een kleinood van dicht goud.

28:18 De Ramoth en Gabisch zal niet gedacht worden; want de trek der wijsheid is meerder dan der Robijnen.

28:19 Men kan de Topaas van Morenland haar niet gelijk waarderen; en bij het fijn louter goud kan zij niet geschat worden.

28:20 Die wijsheid dan, van waar komt zij, en waar is de plaats des verstands?

28:21 Want zij is verholen voor de ogen aller levenden, en voor het gevogelte des hemels is zij verborgen.

28:22 Het verderf en de dood zeggen: Haar gerucht hebben wij met onze oren gehoord.

28:23 God verstaat haar weg, en Hij weet haar plaats.

28:24 Want Hij schouwt tot aan de einden der aarde, Hij ziet onder al de hemelen.

28:25 Als Hij den wind het gewicht maakte, en de wateren opwoog in mate;

28:26 Als Hij den regen een gezette orde maakte, en een weg voor het weerlicht der donderen;

28:27 Toen zag Hij haar, en vertelde ze; Hij schikte ze, en ook doorzocht Hij ze.

28:28 Maar tot den mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des HEEREN is de wijsheid, en van het kwade te wijken is het verstand.

 


image_print