Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Psalmen 148

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

148:1 Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!

148:2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!

148:3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!

148:4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!

148:5 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen.

148:6 En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.

148:7 Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!

148:8 Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet!

148:9 Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen!

148:10 Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte!

148:11 Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde!

148:12 Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen!

148:13 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.

148:14 En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israels, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah!