Index: Afrikaans

 

Psalms 34

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

34:1 ‘n Psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abiméleg en dié hom weggejaag het, sodat hy heengegaan het.

34:2 Alef. Ek wil die HERE altyd loof; sy lof sal altyddeur in my mond wees.

34:3 Bet. My siel sal hom beroem in die HERE; die ootmoediges sal dit hoor en bly wees.

34:4 Gimel. Maak die HERE saam met my groot, en laat ons saam sy Naam verhef!

34:5 Dalet. Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered.

34:6 He. Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie.

34:7 Sajin. Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.

34:8 Get. Die Engel van die HERE trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.

34:9 Tet. Smaak en sien dat die HERE goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!

34:10 Jod. Vrees die HERE, o sy heiliges, want die wat Hom vrees, het geen gebrek nie.

34:11 Kaf. Die jong leeus ly armoede en het honger; maar die wat die HERE soek, het geen gebrek aan enigiets nie.

34:12 Lamed. Kom, kinders, luister na my; ek wil julle die vrees van die HERE leer.

34:13 Mem. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat dae liefhet om die goeie te sien?

34:14 Noen. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie.

34:15 Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

34:16 Ajin. Die oë van die HERE is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.

34:17 Pe. Die aangesig van die HERE is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei.

34:18 Sade. Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede.

34:19 Kof. Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.

34:20 Resj. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom.

34:21 Sjin. Hy bewaar al sy bene: nie een daarvan word gebreek nie.

34:22 Tau. Die onheil maak die goddelose dood; en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet.

34:23 Die HERE verlos die siel van sy knegte; en almal wat by Hom skuil, hoef nie te boet nie.