We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

God is bigger than any church

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 115:1-18.

Index: Afrikaans

 

Psalms 115

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

115:1 Nie aan ons, o HERE, nie aan ons nie, maar aan u Naam gee eer, om u goedertierenheid, om u trou ontwil.

115:2 Waarom sou die heidene sê: Waar is dan hulle God?

115:3 terwyl onse God tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom behaag.

115:4 Hulle afgode is silwer en goud, ‘n werk van mensehande.

115:5 Hulle het ‘n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie;

115:6 ore het hulle, maar hoor nie; hulle het ‘n neus, maar ruik nie;

115:7 hande, maar hulle tas nie; voete, maar hulle loop nie; hulle gee geen geluid deur hul keel nie.

115:8 Die wat hulle maak, sal net soos hulle word- elkeen wat op hulle vertrou.

115:9 Israel, vertrou op die HERE: Hy is hulle hulp en hulle skild!

115:10 Huis van Aäron, vertrou op die HERE: Hy is hulle hulp en hulle skild!

115:11 Julle wat die HERE vrees, vertrou op die HERE: Hy is hulle hulp en hulle skild.

115:12 Die HERE het aan ons gedink: Hy sal seën, Hy sal die huis van Israel seën, Hy sal die huis van Aäron seën.

115:13 Hy sal diegene seën wat die HERE vrees, die kleintjies saam met die grotes.

115:14 Die HERE sal julle vermenigvuldig, julle en jul kinders.

115:15 Julle is geseënd deur die HERE wat hemel en aarde gemaak het.

115:16 Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee.

115:17 Die dode en almal wat na die stilte neerdaal, sal die HERE nie loof nie;

115:18 maar óns sal die HERE prys, van nou af tot in ewigheid. Halleluja!