We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

A state of mind that sees God in everything is evidence of growth in grace and a thankful heart.
Charles Finney

A cheerful spirit is one of the most valuable gifts ever bestowed upon humanity by a kind Creator. It is the sweetest and most fragrant flower of the Spirit, that constantly sends out its beauty and fragrance, and blesses everything within its reach. It will sustain the soul in the darkest and most dreary places of this world. It will hold in check the demons of despair, and stifle the power of discouragement and hopelessness. It is the brightest star that ever cast its radiance over the darkened soul, and one that seldom sets in the gloom of morbid fancies and forboding imaginations.

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 56:1-14.

Index: Afrikaans

 

Psalms 56

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

56:1 Vir die musiekleier; op die wysie van: Die Duif van die ver Terebinte. Van Dawid. ‘n Gedig, toe die Filistyne hom gevang het in Gat.

56:2 Wees my genadig, o God, want mense vertrap my; hy wat my beveg, verdruk my die hele dag.

56:3 My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed.

56:4 Die dag as ek vrees, sal ék op U vertrou.

56:5 Deur God sal ek sy woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my doen?

56:6 Die hele dag verdraai hulle my woorde; al hulle gedagtes is teen my, om kwaad te doen.

56:7 Hulle val aan, lê en loer- hulle let op my hakskene net soos hulle op my lewe geloer het.

56:8 Ondanks hul ongeregtigheid- sal hulle ontvlug? Werp volke neer in toorn, o God!

56:9 U het my omswerwinge getel; hou my trane in u kruik; is hulle nie in u boek nie?

56:10 Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep; dit weet ek dat God aan my kant is.

56:11 Deur God sal ek die woord prys; deur die HERE sal ek die woord prys.

56:12 Ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan ‘n mens my doen?

56:13 Op my, o God, rus geloftes aan U gedoen; lofoffers sal ek U betaal;

56:14 want U het my siel gered van die dood- ja, my voete van struikeling- om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe.

 


image_print